Støre kan vel ikke skylde på krigen for at staten tar inn milliarder ekstra i moms på strøm?

Hvorfor vil statsminister Jonas Gahr Støre (bildet) straffe strømforbrukere i Norge med å kreve inn veldig mye mer moms av dem enn i et normalår? Støre, kan du svare på dette? spør innleggsforfatteren.

Støre, kan du svare på dette?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi kan diskutere opp og i mente i hvilken grad Russlands president Vladimir Putin er årsaken til de høye strømprisene.

Det som er 100 prosent sikkert, er at det kun er norske politikere som bestemmer momsen på strøm.

Nord-Norge er fritatt for moms på strøm, mens resten av landet betaler full moms på strøm. Momsen er ikke et fast ørebeløp pr. kWh, men en avgift på 25 prosent av strømprisen man betaler.

Det vil si at når strømprisen øker med flere hundre prosent, så øker kroneinntekten til staten på moms tilsvarende. Bare i 2022 tok staten inn mange milliarder kroner ekstra på moms utover det de har tatt inn i tidligere år. I 2023 vil staten ta inn mange ekstra milliarder fra moms utover et normalår.

Hva vil opposisjonspartiene gå inn for?

La oss et øyeblikk late som om vi kjøper statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) argument om å gi Putin nærmest hele skylden for selv høye strømpriser i Norge. Hvorfor vil da Støre på toppen av dette straffe strømforbrukere i Norge med å kreve inn veldig mye mer moms av dem enn i et normalår? Støre, kan du svare på dette?

Momsen kan fjernes i løpet av uker dersom regjeringen og Stortinget vil det. Og ja, hva med Stortinget? Det er faktisk flertallet på Stortinget som bestemmer.

Det kan virke som at flere av opposisjonspartiene nå sitter mest stille i båten for å la folket bli misfornøyd med regjeringen, som tydeligvis er handlingslammet. Men vi må ikke glemme at hele Stortinget samlet er ansvarlig for politikken som føres.

Hva mener opposisjonspartiene om strømmomsen? Høyre, Venstre, Frp, KrF, MDG og Rødt: Vil dere gå inn for eller imot å fjerne momsen midlertidig i hele landet på strøm?

Jeg snakker altså kun om midlertidig fjerning av momsen inntil Støre-regjeringen om noen år, etter hans egne anslag, er ferdig med å snu steiner, sette opp flere utvalg og vente på disse, samt at regjeringen vil følge situasjonen tettere og tettere.

Når strømprisene igjen er nede på normale, fornuftige nivåer, kan man alltids innføre strømmomsen igjen.

Fremme dette i Stortinget?

Husholdninger, hytteeiere, en rekke frivillige organisasjoner samt enkelte former for bedrifter som ikke får trukket fra momsen, vil umiddelbart avlastes noe om man fjerner momsen på strøm.

Eller synes de fleste partiene på Stortinget faktisk det er helt greit at staten, eksempelvis en time det er 4 kroner pr. kWh, tar en hel krone bare i moms fra forbrukerne som ikke får kompensasjon? Altså nesten ti ganger produksjonskostnaden, som er ca. 12 øre i snitt pr. kWh, bare i moms inn til staten.

Er det ett eneste parti som kan fremme dette som forslag i Stortinget? Så kan vi, folket, se hva de ulike partiene stemmer der. Altså om dere faktisk vil ha strømprisene ned raskt inntil den handlingslammede regjeringen får løst de dypere årsakene til krisen.