Ruter er på ville veier med selvkjørende transport

  • Kristen Fretheim
Slik kan en ny førerløs Ruter-bil bli seende ut.

De sløser med offentlige penger. Og rette vedkommende bør stoppe dem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mens Bane Nor sliter med sitt, har Ruter kunngjort et stort pilotprosjekt der folk i Groruddalen skal tilbys «fleksible, individtilpassede reiser».

Det sies i pressemeldingen at de skal «utforske hvordan selvkjørende kjøretøy kan brukes til å utvide det offentlige transporttilbudet». Imidlertid: «Innledningsvis vil hvert kjøretøy være bemannet med en person i førersetet, men en målsetning for prosjektet er at denne personen etter en stund skal kunne tas ut.»

Ruter har prøvd seg før. Men prosjektet på Ski lyktes ikke i å få de to minibussene til å fungere som selvkjørende. Teknologien fungerte elendig – bussene var mer ute av drift enn i drift, og prosjektet ble stanset etter halvgått løp.

Overoptimistisk

Likevel skal nå opptil 15 pilot-SUV-er kjøre i normale hastigheter (på Ski maks 30 km/t). Folk skal med stor frihet kunne velge hvor og når de vil hentes (på Ski en enkel, liten rute). Men heller ikke den nye selvkjøringsteknologien er bevist å fungere som forventet eller lovet.

Testing i USA ble ikke påbegynt før i fjor høst, og all testing må gjennomføres med sjåfør bak rattet og uten passasjerer. Er det grunnlag for Ruters optimisme?

Amerikanske Steven E. Shladover, en ekspert innen området, ville trolig svart nei. I artikkelen «Opportunities, Challenges, and Uncertainties in Urban Road Transport Automation» fra februar 2022 sier han at det aktuelle markedet (robotaxis) «ville kreve omfattende investeringer i tid og krefter for bli teknisk levedyktig».

Ingen quick-fix i sikte, altså.

Ruter må vente

I lys av dette er det stor fare for at Ruter ikke vil lykkes med å oppnå «en vellykket demonstrasjon av en flåte med selvkjørende kjøretøy», slik de skriver. Enda verre: Den eneste potensielle gevinsten om prosjektet skulle lykkes, er at det nye reisetilbudet kanskje vil kunne komme litt raskere til Groruddalen.

Det er i Tyskland leverandøren Mobileye satser langt sterkest på å oppnå gjennomslag. Der legges det opp til storstilt videre uttesting – med sikkerhetssjåfør bak rattet – først i München og Darmstadt. Det er utenkelig at norske trafikksikkerhetsmyndigheter vil slippe selvkjørende biler løs her før sikkerhetsgodkjenning er blitt oppnådd i et større bil-land.

Ruter må vente, ikke teste. Når (og hvis) de selvkjørende bilene blir godkjent for bruk (innen driftsmessig og geografisk definerte områder), da er tidspunktet kommet for å vurdere og eventuelt teste om den nye teknologien har nok å tilføre i Norge. Det er ikke Ruters oppgave å gjennomføre et slikt «ambisiøst forsknings- og utviklingsprosjekt». De sløser med offentlige penger. Og rette vedkommende bør stoppe dem.