Takk for en viktig påminnelse, Frank Rossavik!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er svært beklagelig at teleslyngen ikke virket på Vestre Gravlund, Nye kapell 4. januar, i motsetning til hva du hadde fått bekreftet av oss i forkant av seremonien. Grunnen til at teleslyngen ikke virket akkurat denne dagen, var en menneskelig feil. En ledning var blitt dratt ut av kontakten.

Feil kan skje, men vi er veldig lei oss for at det har skjedd. Vi går nå gjennom våre rutiner og opplæring for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Kommentaren din i Aftenposten 12. januar var en tankevekker når det gjelder det ansvaret vi har for å tilrettelegge slik at alle kan delta og bruke våre lokaler. Vi vet at det er helt avgjørende for innbyggere som har en hørselshemming, at det finnes teleslynger i seremonilokalene som sikrer at alle kan delta. Det er både universell utforming og inkludering.

Magne Hustavenes, direktør, Gravplassetaten i Oslo