Hvor er forskerne og forbrukerne?

Dette er urovekkende fordi det skjer en enorm privatisering og kommersialisering av internett som får stå uimotsagt, skriver debattanten.

Det er skremmende bransjetungt på myndighetenes konferanser om digitalisering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

To store konferanser avholdes om digitaliseringen og internett denne uken. Den ene er i regi av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom Agenda 2022), og den andre er i regi av Kulturdepartementet med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). Den siste handler om teknologigigantenes innflytelse på den demokratiske samtalen. Mye bra på programmet, men skremmende bransjetungt.

Knapt en forsker å se. Knapt en forbrukerstemme å høre. Dette er urovekkende fordi det skjer en enorm privatisering og kommersialisering av internett som får stå uimotsagt. Bransjen selv styrer samtalen, og myndighetene spiller på lag. Forskere og andre kritiske stemmer holdes på sidelinjen.

Hvorfor skjer dette, og hvorfor lar myndighetene dette skje?

Petter Bae Brandtzæg, professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker, Sintef