Det vi nå ser begynnelsen på, er omkamp om tilgangen til selvbestemt abort | Mathias Barra

  • Mathias Barra, matematiker og helsetjenesteforsker
De etiske problemene rundt sorteringssamfunnet (dem er det mange av) og fosterreduksjoner henger ikke sammen på noen som helst måte utover de moralske implikasjonene av vanlige 1-til-0 reduksjoner, skriver artikkelforfatteren.

Ekstrem sortering vil finne sted helt uavhengig av fosterreduksjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor Ola Didrik Saugstad skriver om fosterreduksjon i Aftenposten. Han er barnelege og medisinsk etiker, og Wikipedia beskriver ham som «verdenskjent autoritet innen nyfødtmedisin».

Derfor er det alvorlig når han uttaler seg feilaktig om fosterreduksjon.

Entydig gode resultater

Fosterreduksjon – en praksis der ett eller flere fostre av et flerlingsvangerskap selektivt avlives – avhjalp de mangfoldige problemene slike svangerskap byr på for både kvinnen selv og for de barn(a) som bæres frem.

Innledningsvis reduserte man ved flere enn to fostre, men resultatene var så entydig gode at man etter hvert også utførte 2-til-1-reduksjoner.

Mathias Barra.

Det grenser til grov faglig uaktsomhet når professoren viser til at fosterreduksjon «imidlertid bare gir en svært begrenset gevinst for de gjenværende fostre» og at «[i] tillegg er det risiko på 10–15 prosent for spontanabort eller svært tidlig fødsel hos gjenværende fostre».

Gevinster for gjenværende fostre

Det foreligger, beskrevet i Dagens Medisin, utvetydig vitenskapelig evidens for at fosterreduksjon medfører betydelige medisinske gevinster for gjenværende fostre.

Gevinstene inkluderer færre prematurfødsler, lavere spontanabortrate, samt lavere risiko for alvorlige nevrologiske sekveler (for eksempel cerebral parese).

Dette burde nyfødtmedisineren kjenne til.

Lignende faktaforvrengninger kom fra Kristin Clemet i foreliggende utgave av Morgenbladet og i VG.

Det er kan hende ikke underlig at vrangforestillinger om fosterreduksjonens farer er høyprevalente når ekspertene er med på å holde dem i live?

Sortering uavhengig av fosterreduksjon

Videre konstaterer Saugstad at «[v]ed å tillate tvillingreduksjon åpner helseministeren nå for en ekstrem sortering».

Dette sitatet er oppsiktsvekkende mest grunnet graden av sludder det representerer.

Ekstrem sortering vil finne sted helt uavhengig av fosterreduksjon.

Ny teknologi kan velge ut «passende» embryoer før de implanteres ved IVF-behandling. De nye NIPT-testene kan fortelle «alt» om et foster lenge før 12. uke. Tidlig ultralydundersøkelse gir informasjon egnet til sortering for dem som ønsker det.

Omkamp om selvbestemt abort

De etiske problemene rundt sorteringssamfunnet (dem er det mange av) og fosterreduksjoner henger ikke sammen på noen som helst måte utover de moralske implikasjonene av vanlige 1-til-0 reduksjoner.

Det vi nå ser begynnelsen på, er omkamp om tilgangen til selvbestemt abort

Respekten for celleklumpens iboende verdighet hverken forringes eller økes ved fosterreduksjon.

Jeg anbefaler å substituere «selvbestemt abort uten annen grunn en at man vil» med «tvillingreduksjon» i tekstene til Saugstad og se om noen av argumentene blir svekket/styrket.

Min påstand er at intet av det professoren bringer til torgs er argumenter mot 2-til-1-fosterreduksjon spesifikt, men heller generelle argumenter mot abort i sin alminnelighet.

Min konklusjon er at det vi nå ser begynnelsen på, er omkamp om tilgangen til selvbestemt abort.

Som Trump

Mark Evans, en av dem som utviklet fosterreduksjon på 80-tallet, svarte forøvrig dette da vi tidligere i år brevvekslet om hvordan de medisinske fakta ble presentert av norske eksperter: «The spin being put on the actual facts sounds like it should be coming from the Trump campaign.»

På Twitter: @Mathbarra

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om disse spørsmålene? Her er et utvalg artikler som kan interessere deg: