Store gevinster av nye E18 i Bærum

Det er miljøvennlig å bidra til at bussene ikke stanger i kø sammen med privatbiler, påpeker innleggsforfatteren. På bildet står biler i kø på E18 i retning Sandvika.

E18 Vestkorridoren vil løse trafikale problemer, og den vil bidra til utvikling av boliger og næringsliv.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten har det med å se mørkt på veiprosjekter. Men i ettertid hender det at man blir svært fornøyd.

I 2006 skrev Aftenposten at senketunnelen ville bli et milliardsluk på Oslofjordens bunn. Nå snakker kommentator Andreas Slettholm Veivesenets utbygging i Bjørvika opp for å kunne snakke E18 Vestkorridoren ned (Aftenposten, 6. juni). Det beste er som kjent det godes fiende.

Det er helt riktig at veiprosjektet midt i Oslo sentrum utløste svært store offentlige og private investeringer i en ny bydel med boliger, kultur og byliv. Mange kan være stolte av det de har bidratt til.

Og rett skal være rett. Aftenpostens fulgte veiprosjektet med positiv interesse etter hvert som det skred frem.
«Bjørvikaeffekter» vil vi også få i Bærum og Asker – spesielt når prosjektet føres forbi Sandvika og til Asker, som vi planlegger for.

Forutsetning for utvikling av Fornebu

Nå holder vi på med etappen Lysaker-Ramstadsletta. Det vil lette avkjøringen (vestre lenke) til Norges største transformasjonsområde, Fornebu, der bussen i dag stamper sammen med biltrafikken.

Man gjør et poeng av at et lokk over lokalveien ved Strand (ikke over E18, som Aftenposten flere ganger har skrevet) tas ut. Dette er en logisk konsekvens av at prosjektet ble landet uten bussveien.

Halve E18 under bakken

Selve E18 skal gå i Høviktunnelen og under Stabekklokket. Selv om vi har spart inn 50 meter «lokk», vil halve E18-strekningen bli en vei under bakken.

Aftenpostens kommentator har kommet til at Veivesenet bygger veier. Også senketunnelen i Bjørvika er en vei – til og med en seksfelts motorvei. Hensikten med E18 Vestkorridoren er den samme som i Oslo sentrum, nemlig å redusere ulempene av trafikken og frigjøre områder for ny utvikling.

Må ha omkjøringsvei

Tunneler har mange fordeler. Men én av ulempene er at det må finnes et omkjøringssystem. Det vurderes om veien gjennom Høvik skal ligge igjen i to eller fire felter – mot dagens seks felter. Fordelen med to felter i hver retning er at kollektivtrafikk vil få et eget felt.

Jo, den nye E18 Vestkorridoren vil løse trafikale problemer, og den vil bidra til utvikling av boliger og næringsliv. Det er miljøvennlig å bidra til at bussene ikke stanger i kø sammen med privatbiler, og det er miljøvennlig å etablere en sammenhengende sykkeltrasé.