Det stemmer ikke at unge i Norge blir stadig mer fornøyd med livet

Selv om Arne Holte har rett i at prosentandelen unge som svarer at de tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv, fortsatt er relativt høy, så har det vært en synkende andel fra midten av 2010-tallet, skriver debattantene.

Andelen unge som trives på skolen, har gått ned.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Blir ungene våre virkelig sykere og sykere?» spør professor emeritus i helsepsykologi Arne Holte i Aftenposten 24. oktober. Holte tar utgangspunkt i NRK Folkeopplysningens episode om barn og unges psykisk helse. Det er det ingen evidens for, svarer han.

Men er det noen som hevder det? Det vi viser til som medvirkende i programmet, er at andelen unge som rapporter om psykiske helseplager, har økt.

Det kan virke som om Holte her ikke skiller psykiske helseplager fra psykiske lidelser. Han argumenterer således mot en stråmann. Holte ser videre ut til å mene at økt åpenhet om psykisk helse både kan forklare «at de unge blir stadig mer fornøyd med livet og samtidig rapporterer mer psykiske plager». Men hvor gode holdepunkter har han?

Det stemmer nemlig ikke at unge i Norge blir stadig mer fornøyd med livet. Selv om Holte har rett i at prosentandelen unge som svarer at de tror at de kommer til å få et godt og lykkelig liv, fortsatt er relativt høy, så har det vært en synkende andel fra midten av 2010-tallet i Ungdata-undersøkelsen. I samme tidsrom har andel ungdom som trives på skolen, også gått ned.

Samtidig viser Ottar Hellevik og Tale Helleviks undersøkelse fra i fjor at unge voksne mellom 15 og 39 år har hatt en sterk nedgang i lykkefølelsen i perioden 2009 og 2019, og er for første gang under eldres opplevde livskvalitet og lykkefølelse. Bekymringer for fremtiden, særlig for jobb og økonomi, nevnes som forklaringer.

Gitt disse utviklingstrekkene gir det også mening å se på unges selvrapportering om økte psykiske helseplager, ikke bare som resultat av endrede holdninger og språkbruk, slik Holte gjør, men som en indikator på hvordan unge har det. Det er noe som må tas på alvor.

Ole Jacob Madsen, professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Ingunn Eriksen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo Met

Tilmann von Soest, professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo


  • Les flere innlegg om Folkeopplysningens episode «Psyk»: