Hvilket ansvar tar helseministeren?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) tale om vesentlig reduksjon av budsjettmidler til helsevesenet ble presentert i Dagsrevyen 17. januar.

Helsetjenester må gjøres billigere, og noe må prioriteres ned eller bort. Helseministeren ble spurt om hva som bør nedprioriteres, og ga et påklistret smil og meddelte at dette måtte helseregionene utrede.

Er dette kunnskapsløshet eller manipulasjon av de regionale helseforetakene? Vet ikke helseministeren at den desidert største fremtidige utgiftsposten, med sannsynlige milliardsprekker, blir bygging av nytt sykehus for Oslo på Rikshospitaltomten? Et sykehus som hverken Oslo kommune, fagfolk eller pasienter ser seg tjent med. Et sykehus der man forventer full drift og samtidig budsjettbesparelser på Rikshospitalet i en meget omfattende byggeperiode.

Eller er det det at hun ikke vil si det, men tvinge styret for Helse sørøst til selv å komme til den konklusjonen?

Da haster det.

Det er klart at det trengs fornyelse i Oslo universitetssykehus.

Men dersom man bestemmer seg for å kaste planen om Rikshospitalet, kan man bygge ut på Ullevål og Aker sykehus i den takten det er penger til, og naturligvis beklage de omkostningene som allerede er påløpt.

Randi Rosenqvist, psykiater