Et spark til historien

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Høsten 2023 er det 100 år siden Troldhaugen kom i offentlig eie. Da Edvard Griegs hjem skulle bli museum, ville Troldhaugens siste eier Joachim Grieg at enken Nina Griegs navn måtte være med i museets navn. I et brev til henne 15. oktober 1925 nevnte han hennes betydning for Griegs musikk: «Og det skal kommende slekter minnes om på det sted, hvor dere levde og arbeidet.» «Nina og Edvard Griegs Hjem» åpnet i mai 1928.

I 1995 endret museet navn til Edvard Grieg Museum – Troldhaugen, og frem til i dag har Griegs navn vært en del av museets identitet. For kunstnerhjem flest er det da også en selvfølge å hedre sine opphavsmenn og -kvinner ved å oppkalle kulturminnene etter dem.

Nå har imidlertid Kode, som administrerer kunstmuseene og komponisthjemmene i Bergen, besluttet at Grieg for første gang i museets historie blir borte fra museumstittelen.

Når Kode velger å utelate Grieg fra museumsnavnet, svekker man Grieg-museets gjennomslagskraft overfor omverdenen. Ifølge Kode-direktør Petter Snare er navnebyttet «Et nikk til historien» (Bergens Tidende 23. desember 2022). Et spark passer bedre.

Øyvind Aase, pianist og forfatter