Pilleskam er en uting

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sitt seneste innlegg i debatten om pilleskam hevder psykiater Sigmund Karterud at han aldri har sagt at psykofarmaka ikke er en viktig del av behandlingen ved alvorlige psykiske lidelser som psykoser, manier eller alvorlige depresjoner.

Så flott! Jeg fikk inntrykk av at han var kritisk til det han mener er en uheldig kobling mellom legemiddelindustrien og psykiaterne.

Det han imidlertid fortsatt ser ut til å mene, er at psykiske lidelser ikke er noe som «rammer mennesker urettferdig og tilfeldig».

Jo, det gjør det! Psykoser rammer like plutselig og uventet som annen alvorlig sykdom. Å hevde noe annet er ikke bare usant, men å legge sten til byrden for allerede hardt prøvede pasienter og pårørende.

Karterud spør meg retorisk når han skal ha sagt at det er «samfunnet og relasjoner til andre som skaper psykisk lidelse»? Svaret er at det hevdet han i sitt eget innlegg ved kun å diskutere sosiale og relasjonelle aspekter som årsaksfaktorer til alvorlig psykisk sykdom.

Jeg er fortsatt av den mening at det var fornuftig av ledelsen i Norsk psykiatrisk forening å ta opp diskusjonen om pilleskam. Det er en uting at mennesker som har god effekt av medisiner, skal måtte skamme seg over å bruke dem.

Sykdom kan og vil ramme oss alle, det er en del av det å være menneske, ingen overlever. Å betrakte sykdommer hierarkisk er derimot et tåpelig påfunn.

Ta de pillene du har nytte av, med god samvittighet, uansett om lidelsen din er psykisk eller somatisk.

Tor Ketil Larsen, professor emeritus i psykiatri, Universitetet i Bergen