Feil om finansieringen av fastlegeordningen

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Kjetil Telle tar til orde for endringer i fastlegenes finansiering (8. mai). Flertallet anbefaler en omfordeling av basis- og aktivitetsfinansiering fra dagens 30/70 til 50/50.

Innsalget er besnærende: Slik kan overbelastede fastleger bli mindre avhengige av aktivitet. Dessverre er dette mer sammensatt enn det ser ut til. Fremstillingen er til dels basert på feil.

Påstanden om at fastlegenes andel av aktivitetsfinansiering er høyere enn for avtalespesialistene, er feil. Andelen for avtalespesialistene er 29/71, mot fastlegenes 32/68.

Telle fremmer udokumenterte påstander om overbehandling blant næringsdrivende, men spør ikke om graden av underbehandling i en så presset fastlegeordning. Fakta er at høy aktivitet hos fastlegene gir færre sykehusinnleggelser.

Legeforeningen utfordres på å sammenligne finansieringen av sykehus og allmennpraksis. Men styringssystemene og måten de organiseres på, er helt forskjellige. Dette blir derfor en avsporing.

Vi støtter alle tiltak som kan styrke fastlegeordningen, men de må som minimum være basert på både kunnskap og dialog mellom partene.

Anne-Karin Rime, president, Legeforeningen