Skattedebatten bør bygge på fakta

Det finnes gode argumenter både for og mot høye skatter, men det er viktig å la debatten bygge på et solid faktagrunnlag, skriver innleggsforfatteren.

Det er ikke riktig å påstå at de rikestes formue vil forsvinne på grunn av skatt hvis de fortsetter å bo i Norge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skattedebatten er mer polarisert og uoversiktlig enn på lenge. I forrige uke bidro Finansavisen og NRK trolig til ytterligere skjerping av frontene.

Hele sendingen av «Debatten» ble viet til et dramatisk eksempel fra Finansavisen om at norske formuer vil forsvinne på grunn av skatt. Dessverre er saken i Finansavisen bygget på feil antagelser og kommer til feil konklusjon.

Det finnes gode argumenter både for og mot høye skatter, men det er viktig å la debatten bygge på et solid faktagrunnlag.

Beregningen var helt feil

Finansavisen påsto i forrige uke at dersom oljefondet var eid av oljefondssjef Nicolai Tangen privat, så ville det bli tomt om rundt 30 år – dersom han måtte betale norske skatter.

Dette er en ganske dyster påstand. Dersom den er riktig, så vil jo norske privateide formuer etter hvert forsvinne helt. Det er det neppe noen som ønsker.

I «Debatten» stilte professorer, ministre og andre ledende politikere og kranglet om beregningen. Ingen påpekte at beregningen var helt feil.

Fondet ville nemlig ikke være tomt etter 30 år. Det ville faktisk vokse hvert år fremover.

Utelot en regel

Eksempelet utelot nemlig en regel som gir aksjeeiere skattefrie inntekter hvert eneste år.

Eiere får lov til å ta ut en viss andel av de investerte pengene sine tilnærmet skattefritt, og dette kalles skjermingsfradrag. For aksjonærer flest er beløpet lite, men for de rike er det snakk om store penger.

I eksempelet Finansavisen og NRK brukte, utgjør dette beløpet 240 milliarder kroner for fjoråret.

Og det er klart at når man bevisst eller ubevisst velger å se bort fra en årlig skattefri inntekt på 240 milliarder kroner, så vil hele eksempelet bli feil.

Jeg har gjort beregningene på nytt og tatt hensyn til denne skattefrie ekstrainntekten. Jeg finner da at formuen til et oljefond eid av Tangen vil vokse over tid, og at strategien fra eksempelet vil gi en skattesats på vel 30 prosent.

Det er jo ikke verst for en eier med milliardlønn.

Dersom man fjerner formuesskatten, vil den reelle skattesatsen bli betraktelig lavere.

Stemmer ikke med hva som observeres

Skjermingsfradrag er bare én av mange kompliserende regler som gjør det mulig å lage feilaktige eksempler dersom man ønsker å feilinformere den offentlige debatten.

Men siden diskusjonen om skatt er blitt så polarisert, så er det spesielt viktig at debatten ikke bygger på feilaktige premisser.

Konklusjonen fra Finansavisens og NRKs eksempel er at det er umulig å forbli rik i Norge. I tillegg til å være basert på faktafeil, så stemmer ikke dette med hva vi faktisk observerer. Norge har flere dollarmilliardærer pr. innbyggere enn USA. De aller rikeste i Norge har hatt en voldsom vekst i formuen sin de siste tiårene, ifølge magasinet Kapitals lister over de rikeste.

Man kan helt klart finne gode argumenter for at regjeringens skatteøkninger de siste årene har vært for kraftige. Men det er ikke riktig å påstå at de rikestes formue vil forsvinne på grunn av skatt hvis de fortsetter å bo i Norge.

Fremover bør vi la skattedebatten bygge på et bedre faktagrunnlag. Så kan vi håpe at frontene mykner, og at vi får en mer nyansert debatt.