Skal fremtidige generasjoner prioriteres over alt annet?

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en kommentar søndag uttrykker Einar Lie skepsis til forslagene om at Norge skal gi bort de ekstraordinære inntektene på salg av gass til gjenoppbyggingen av Ukraina. Han påpeker at det er lettere sagt enn gjort å gi bort store summer til andre land, blant annet fordi det følger med forpliktelser til å sørge for at pengene blir brukt etter hensikten.

På slutten lanserer Einar Lie en mer prinsipiell innvending. Han skriver at det ikke er spesielt høyverdig å la kommende generasjoner av nordmenn betale for «dagens giverglede». Her er det noe som skurrer. Salg av olje og gass har allerede gjort både nåværende og fremtidige generasjoner av nordmenn ekstremt rike. Ukraina-krigen gir en ekstraordinær gevinst på toppen av dette. Det har hverken nålevende eller fremtidige generasjoner av nordmenn gjort seg fortjent til.

Det er et godt moralsk prinsipp å prioritere velferden til fremtidige generasjoner av nordmenn like høyt som velferden til dagens generasjon. Men det er ikke nødvendigvis moralsk høyverdig å prioritere velferden til fremtidige generasjoner av nordmenn høyere enn alt annet.

Axel West Pedersen, Blommenholm