Norsk eldreomsorg: Hjemme best?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

NRK har satt søkelys på norsk eldreomsorg. Første «Brennpunkt»-episode handlet om hjemmetjenestene, som alltid har en ledig «seng» sammenlignet med sykehjem.

To kommuner ble «trukket ut» blant landets 356 kommuner. Vi fikk se «sjokkerende» bevis på inkompetanse, udugelighet og en antihuman omgang med eldre og skrøpelige mennesker. Vi skal ikke se bort ifra at det er det samme bildet i de 354 andre norske kommunene! Ingen grunn til å bortforklare, hverken for ledere eller politikere.

Hjemmetjenestene ble satt opp mot sykehjem, som om sykehjem skulle være redningen. Det er sykehjem ikke! Var de samme kameraene blitt montert i et sykehjem, ville minst like sjokkerende bevis blitt vist. Sykehjem er ikke et bedre sted å være enn i eget hjem, faktisk tvert imot.

Flere forutsetninger må være til stede for at hjemmetjenester skal være et bedre alternativ enn sykehjem. Antall kompetente ansatte må stå i forhold til antall pasienter (senger). Med en alltid ledig «seng» i hjemmetjenestene, vil strikken strekkes til bristepunktet. Et syltetøyglass holder ikke til en hel armé! Dokumentaren viste mangler i dagens norske eldreomsorg. Men de samme manglene har vært der i alle år.

På 1980-tallet skjedde et tidsskifte. «Hjemme så lenge som mulig», var mantraet som gjaldt. Dagens omsorgstjeneste er ikke bedre enn den var på 1980- og 1990-tallet. «Eldrebølgen» har vært der hele tiden, og befolkningsfremskrivingen har aldri vært vanskelig å tolke. Det vi vet i dag, har vi visst siden Statistisk sentralbyrå startet med befolkningsfremskrivninger, og det er lenge siden!

Allikevel mangler det fundamentale. Det er få ansatte i forhold til for «mange» brukere, dårlige arbeids- og lønnsvilkår, ingen eller få opplæringstilbud, manglende kontroll, dårlig organisering og manglende individuell oppfølging. Og det viktigste: ledere uten evne, kompetanse og forståelse for hvordan god ledelse skal praktiseres.

Hjemmetjenesten må gi brukerne trygghet og forutsigbarhet. Fagutviklingen i tjenestene forvitrer på grunn av høyt arbeidspress, lange besøkslister og daglig «brannslukking».

Tjenestene må ha en ideologi og gjennomføringsevne som NRK-dokumentaren viste at de utvalgte eksemplene manglet. Ledere må dokumentere overfor politikere hva budsjettbeløpet rekker til.

Syltetøyet kan ikke smøres så tynt utover at smaken ikke merkes. Det er lenge siden hjemmetjenestene burde sagt at «vi har ikke flere ledige senger»!

Jan Bølstad, tidligere omsorgssjef, leder av Faglig Forum