Debatt

Muslimsk verdensherredømme?

  • Hans Olav Fekjær
  • Psykiater
  • Overlege
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selvmordsangrep.Inger Lise Liens kronikk i Aftenposten 27.7. om selvmordsterror bygger etter hennes eget utsagn på inntrykk under ti dagers sommerferie i England. Hennes ferieinntrykk bør suppleres med mer systematiske studier av temaet.Professor i statsvitenskap ved University of Chicago, Robert A. Pape, har samlet data om alle selvmordsangrep siden 1980 (over 460). For få uker siden publiserte han sin analyse i boken "Dying to Win — The Strategic Logic of Suicide Terrorism". Hans konklusjoner avviker sterkt fra Liens.Lien hevder at selvmordsangrepene tar sikte på å oppnå muslimsk verdensherredømme. Pape konkluderer derimot med at "det som nesten alle selvmordsangrep har til felles, er et spesifikt sekulært og strategisk mål: å tvinge moderne demokratier til å trekke tilbake militære styrker fra det området som terroristene anser som sitt hjemland".Lien mener at terroristenes drivkraft er religion, mens Pape finner at "Religion er sjelden den grunnleggende årsaken, selv om det ofte benyttes som et redskap for å rekruttere tilhengere". Han påviser at terrorister er like ofte sekulære som religiøse.Lien ble "sjokkert" da hun oppdaget at terroristene ikke var "mislykkede individer", men "helt ordinære". Både Pape og andre forskere har vist at dette er regelen - de fleste er velutdannede politiske aktivister med bakgrunn fra middelklassen.Lien ironiserer over muslimer som oppfatter seg som ofre. Hun er rystet over at 52 uskyldige londonere døde, men ser ingen sammenheng med de langt flere uskyldige muslimer som drepes av Vestens og Israels militæraksjoner. For eksempel er minst 25 000 sivile irakere døde som følge av angrep og okkupasjon, ifølge Oxford Research Group.Hvis vi selektivt forskrekkes over selvmordsbombing i Vesten, og samtidig godtar omfattende vestlig og israelsk flybombing av tett befolkede muslimske byer, skapes inntrykk av at muslimske liv er mindre verdifulle enn vestlige. Et slikt syn vil trolig stimulere terroren, ikke redusere den.

Les også

  1. Terror i London - skyld og ansvar

Les mer om

  1. Debatt