Debatt

Historisk løft for kreativ næring | Linda Hofstad Helleland

  • Linda Hofstad Helleland, kulturminister
På tampen av sommeren inviterte kulturminister Linda Hofstad Helleland til konferanse om kreativ næring og kultureksport på Munchmuseet. Om en uke arrangeres en ny konferanse om kunsten og kreative arbeidsplasser.

Staten kan ikke gi stipend til alle som ønsker å være kunstnere. Vi må styrke muligheten til egeninntjening. Den statlige innsatsen på kunst- og kulturfeltet må komme et større publikum til gode.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etterspørselen etter kunst og kultur har aldri vært større enn nå. Kulturell og kreativ næring kan bidra til økonomisk vekst og skape nye jobber. Dette vil Regjeringen støtte opp om.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland

I Aftenposten 1. november skriver fem norske forfattere at Regjeringen vil svekke kunstnernes kår. Det er ikke riktig. For 2017 foreslår vi pris- og lønnsvekst for kunstnerstipendene som tidligere år. Vi skal fortsatt ha en sterk offentlig finansiering av kunst og kultur. Men sektoren kan ikke ensidig være basert på offentlige bevilgninger.

Et bærekraftig kulturliv

I tillegg til solide offentlige ordninger for kunstnerøkonomien, foreslår vi en stor satsing for kulturell og kreativ næring, både for å øke kunstnerisk inntekt og for et mer bærekraftig kulturliv. Satsingen skal gi ny kraft til feltet i hele landet, og vi skal utnytte den økende interessen for norsk og nordisk kunst og kultur internasjonalt.

Stadig flere norske talenter og kunstproduksjoner når ut i verden. Men inntektene går i for liten grad tilbake til Norge. Det må vi gjøre noe med. Målet er at flere skal kunne leve av det de skaper.

I Frankfurt 2019 skal vi gjøre verden oppmerksom på, ikke bare norsk litteratur, men også andre norske kulturuttrykk. I år så jeg hvordan Nederland benyttet muligheten, og føler meg trygg på at NORLA og norske kunstinstitusjoner og -aktører til fulle vil utnytte sjansen vi får om tre år.

Den globale handelen med kultur doblet seg i perioden 2004 til 2013, og det var sterk vekst i norsk økonomi. Og selv om kunstnernes inntekter falt i samme periode, ønsker stadig flere å satse på et kreativt yrke. Dette øker presset på offentlige støtteordninger.

Statens kunstnerstipend skal fortsatt være hjørnesteinen i kunstnerpolitikken.

Men, som Kulturutredningen 2014 påpeker, kan ikke staten gi stipend til alle som ønsker å være kunstnere. Vi må styrke muligheten til egeninntjening, og den statlige innsatsen på kunst- og kulturfeltet må komme et større publikum til gode.

Vi legger nå frem flere konkrete tiltak som retter seg mot alt fra enkeltkunstneres bedrifter til større kulturbaserte selskaper.

Økt verdiskaping

Norsk kulturråd, Innovasjon Norge og Norwegian Arts Abroad blir sentrale i satsingen. Det skal opprettes et kontor under Kulturrådet utenfor Oslo, som blant annet skal jobbe for å styrke kunstneres muligheter for økte inntekter, utvikle det regionale støtteapparatet og sikre mer publikum. Norwegian Arts Abroad skal foreslå tiltak som styrker aktører som jobber med å markedsføre og selge norske kunst- og kultur internasjonalt. Og Innovasjon Norge skal hjelpe selskaper med blant annet bedriftsnettverk, investorforum og enklere tilgang til låne- og investeringskapital.

Målet er at norsk kunst og kultur skal gi inntekter, som igjen kan bidra til ny kunst og skapende virksomhet i hele landet. Det vil styrke kunstneres inntekter, og bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og vekst for norsk økonomi. 15. november inviterer vi til konferanse og debatt i Oslo.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Ny satsing på kultureksport

  2. Norsk bokbransje blir hovedland på verdens største bokmesse i 2019

  3. Bokbransjen vil bli hovedutstiller på bokmessen i Frankfurt. Prislapp: 55 millioner

Les mer om

  1. Linda Hofstad Helleland
  2. Kunst
  3. Kultur
  4. Litteratur