Debatt

Det er ikke regjeringen som truer demokratiet i Tyrkia | Ülkü Kocaefe

  • Ülkü Kocaefe, første ambassaderåd Charge'd' Affairs a.i - Den tyrkiske ambassade i Oslo
Erdogan-supportere på Bosporus-broen 21. juli.

Ingen som kritiserer Tyrkia, har opplevd noe lignende. Ei heller kan de forestille seg slikt på egen jord.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I forbindelse med de seneste nyheter og kommentarer publisert i Aftenposten vedrørende kuppforsøk i Tyrkia og utviklingen i etterkant, ønsker ambassaden å dele følgende fakta med leserne:

1. Tyrkia er et demokratisk land med en regjering og en president som har kommet til makten ved frie og rettferdige valg. Den nåværende regjering og sammensetningen i parlamentet gjenspeiler viljen til tyrkiske velgere.

Unntakstilstanden vil ikke påvirke grunnleggende rettigheter og friheten til våre borgere, skriver Ülkü Kocaefe.

2. Kuppforsøket er rettet mot det tyrkiske folk, den folkevalgte presidenten, nasjonalforsamlingen, regjeringen og viljen til tyrkiske velgere. Hensikten var å styrte regjeringen og den konstitusjonelle ordenen i Tyrkia.

3. Det er svært viktig ikke å glemme at de som truer demokratiet i Tyrkia ikke er regjeringen eller myndighetene, heller ikke tiltakene som vil sikre orden, sikkerhet og demokrati i landet. De som truer demokratiet i Tyrkia er de som har engasjert seg i kuppforsøket og støttet den. De som har bombet nasjonalforsamlingen og presidentpalasset med kampfly, de som har knust sivile med tanks og skutt ned og drept mennesker som ville verne om demokratiet i landet. De som har forsøkt å overta TV-stasjoner og telekommunikasjonsnettverk.

Det er ikke regjeringen eller myndighetene som truer demokratiet i Tyrkia, skriver innleggsforfatteren.

4. Ut fra bevis og tilståelser fra kuppmakerne er det i dag ingen tvil om at det var Fethullah Gülen Terrorist Organization (FETÖ) som iscenesatte disse blodige handlingene natten til 15. juli. FETÖ har nettverk i skjul, ikke bare i militæret, men også innenfor flere statlige organer. Gülen-bevegelsen er en sterkt utbredt organisasjon i Tyrkia. Den er også velorganisert i utlandet, i mange vestlige land. Norge er intet unntak. Det er verdt å se på videoen hvor lederen, Fethullah Gülen, forteller hvordan og hvorfor de må operere i skjul og når de kan overta makt i Tyrkia.

5. I forbindelse med pågående tiltak for offentlig orden og sikkerhet, er det blitt startet en landsdekkende unntakstilstand, i samsvar med grunnloven og i fullstendig henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

6. Jeg må minne dere på at unntakstilstand er et tiltak under folkeretten og er utført av mange stater når det utgjør en nær forestående trussel mot landets sikkerhet og orden. Det er nylig foretatt en seks måneder lang forlengelse av den landsomfattende unntakstilstanden i Frankrike. Tyskland har gjort det samme etter angrepene i München.

Tyrkia er klar over sine konstitusjonelle og internasjonale forpliktelser, skriver Ülkü Kocaefe.

7. Unntakstilstanden vil ikke påvirke grunnleggende rettigheter og friheten til våre borgere. Tvert imot, det er et landsomfattende tiltak for en effektiv beskyttelse av grunnlovsordningen, så vel som grunnleggende rettigheter. Sikkerhetstiltakene påvirker ikke tyrkiske borgeres daglige liv, turister som skal feriere eller besøke Tyrkia, og det vil på ingen måte være til hinder for internasjonal turisme og flytrafikk. Sikkerhetstiltak er ikke rettet mot folket, men heller gjort til fordel for folket.

8. Tyrkia er klar over sine konstitusjonelle og internasjonale forpliktelser. Dette er en vanskelig og ekstraordinær situasjon som Tyrkia ikke har opplevd før. Dette krever ekstraordinære tiltak. Ingen som kritiserer Tyrkia har opplevd noe lignende, ei heller kan de forestille slikt på eget jord.

9. Statens demokratiske struktur vil bli vernet om og opprettholdelsen av rettssikkerheten vil vedvare.

10. Det er forventninger om dødsstraff hos enkelte. Dette er en sterk og emosjonell reaksjon mot hva det tyrkiske folk har opplevd den siste tiden. Det er derfor altfor tidlig å trekke visse konklusjoner. Dette må drøftes både i en bredere samfunnsdebatt og også i parlamentet.

Andre meninger om situasjonen i Tyrkia:

Per Kristian Haugen: Erdogans Tyrkia er nær ved å bli et diktatur forkledt som et demokrati

Per Anders Madsen: Tyrkia er mindre beskyttet mot Midtøstens kaos

Følg Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter

Les mer om

  1. Tyrkia
  2. Recep Tayyip Erdogan