Aftenposten forvirrer leserne om veistandarden i Norge | Ketil Solvik-Olsen

Mer penger er ikke hele løsningen. I respekt for skattebetalerne skal vi bruke pengene mest mulig effektivt, skriver artikkelforfatteren. Her fra utbyggingen av motorveien langs Mjøsa.

Det er rett og slett urimelig feil av Aftenposten å late som om veistandarden vil bli dårligere i fremtiden.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Veiene skal ha bedre standard i fremtiden, ikke dårligere. Aftenpostens forside 28. juli gir dessverre inntrykk av at veistandarden skal bli lavere. Det er helt galt, og er kun egnet til å forvirre avisens lesere.

La meg minne om at for første gang på mange tiår reduseres forfallet på vei (og jernbane). Veistandarden blir altså gradvis bedre.

Vi skal bygge firefelts motorveier der forrige regjering mente tofelts vei var nok. Bevilgningene øker kraftig. Da er det rett og slett urimelig feil av Aftenposten å late som om veistandarden vil bli dårligere i fremtiden.

Skal snu alle steiner

Det nye veiselskapet Nye Veier skal bygge vei raskere, bedre og billigere. Vi skal bedre løse samferdselsutfordringer samtidig som vi har respekt for skattebetalernes penger.

Aftenpostens forside 28. juli.

I den sammenheng skal Nye Veier utfordre måten det i dag bygges veier på i Norge, blant annet innen planleggingstid, involvering av entreprenører, utforming og trasévalg.

Nye Veier skal snu alle steiner og stille alle spørsmål.

Aftenposten har jo selv påpekt en rekke ganger at veiutbygging er dyrt i Norge. I Sverige lykkes de med å bygge vei for en langt lavere kostnad. Jeg tror ikke norske bilister som har kjørt på svenske motorveier opplever at de svenske veiene ikke duger.

Tilpasset behovet for kapasitet

Det er derfor viktig at man spør seg om hvordan vi kan bygge mer helhetlig og langsiktig, og om hva som skal til for at en vei er god nok – i dag og om 30 år.

Vi skal ha en standard som er tilpasset behovet for kapasitet og som sikrer effektiv og trygg trafikk, men som ikke er unødvendig kostbar.

Det er mange ting som strengt tatt ikke er nødvendig, men som er «kjekt å ha» så lenge andre tar regningen. Derfor må vi sette grenser for hvilke ønsker lokalpolitikere og interessegrupper skal få innfridd.

Men vi skal ikke spare oss til fant. Vi skal ikke spare penger i dag som øker vedlikeholdskostnader i fremtiden, eller som medfører at kapasitetsgrensene sprenges etter få år.

Les også

Regjeringens nye veiselskap lover raskere og billigere veier – men med lavere standard

La meg derfor minne om at Nye Veier både skal bygge og vedlikehold veiene. Dermed har de livstidskostnadene i bakhodet hele tiden.

Vi har i mange tiår opplevd økt forfall på veinettet. Slik vil jeg ikke ha det. Etter regjeringsskiftet har satsingen på vei økt kraftig. Bevilgning til vedlikehold er tilnærmet doblet, slik at forfallet nå reduseres for første gang på tiår.

Det igangsettes veiprosjekter over hele landet, rett og slett fordi bevilgningene til investeringer er økt kraftig. Og bevilgningen er mer enn doblet for planlegging av nye prosjekter.

Effektiviserer og forbedrer

Mer penger er ikke hele løsningen. I respekt for skattebetalerne skal vi bruke pengene mest mulig effektivt.

Nye Veier er et viktig verktøy for å effektivisere og forbedre norsk veiutbygging, og jeg er trygg på at resultatene vil overbevise brukerne av de nye veiene – og kanskje også Aftenposten.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter


  • Flere saker: