Feil om migrantstrømmen over Storskog | Lars Rowe

Hvem hadde egentlig kommandoen da migrantene strømmet inn til Norge fra Russland over Storskog i Finnmark?

Regjeringens politikk på Storskog svekker Norges interesser i forhold til landets mest krevende nabo – Russland.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Hvem hadde egentlig kommandoen da migrantene strømmet inn til Norge fra Russland over Storskog i Finnmark?

I et innlegg onsdag 9. januar omtaler og kritiserer Hans-Wilhelm Steinfeld min kronikk om myndighetenes behandling av migrant-strømmen over Storskog. Han hevder at jeg «kritiserer Norge for passivt å forholde seg til vår store nabo i øst». Dette er feil. Jeg kritiserer tvert imot Regjeringen for å prioritere demonstrasjon av en streng innvandringspolitikk i et spørsmål som også berører Norges forhold til Russland.

UD bedre rustet

Han hevder jeg kritiserer at Regjeringens håndtering av Storskog-migrantene «ikke skapte et nærmere forhold til Russland». Dette er svært unøyaktig. Jeg fremholder at ovennevnte politikk svekker Norges stilling, og dermed kongerikets interesser, i landets mest krevende naboforhold.

Lars Rowe


Han hevder at jeg anklager «Børge Brende for en passiv utenrikspolitikk». Dette er også feil. Jeg påpeker at Brende og hans apparat er bedre rustet til å takle utenrikspolitiske spørsmål enn Justisdepartementet, og stiller meg tvilende til om det var klokt av regjeringsledelsen å la innvandringspolitikken rå grunnen i Storskog-saken.

UD knapt nevnt

I et innlegg samme dag understreker statssekretærene Røsland (H) og Brein-Karlsen (FrP) at det som skjedde på Storskog var uttrykk for en koordinert norsk politikk med Justisdepartementet og underliggende organer som iverksetter. Videre hevdes det at håndteringen ble gjennomført i samråd med Utenriksdepartementet (UD).
I egenevalueringen utarbeidet av Politidirektoratet er UD knapt nevnt. Justisdepartementets forsøk på å sende tilbake personer med engangsvisum til Russland beskrives dog inngående.

Politiet protesterte

Politiet protesterte, i håp om «å unngå økt arbeidspress og irritasjon på russisk side. Tilbakemeldingen fra departementet var imidlertid at det fortsatt skulle sendes ut personer med engangsvisum, på et tidspunkt ble det også ønsket at den samme gruppen skulle forsøkes returnert dagen etter.» Skjedde dette virkelig i samråd med UD?

Og – er den russiske ambassadens beskrivelse av denne episoden som en «absolutt uakseptabel og provoserende praksis» virkelig et «uttrykk for at den norske håndteringen ble verdsatt» på russisk side, slik statssekretærene hevder?


Les mer om hvordan norske myndigheter møtte migrantene som strømmet inn over Storskog her:

Storskog-trafikken var helt på grensen.

Erna Solberg: Slik skal Regjeringen få kontroll med flyktningestrømmen.

FN: Norge bryter internasjonale asylregler på Storskog.

Russerne stopper utsendelser over Storskog.