Debatt

Kort sagt, søndag 3. januar

  • Debattredaksjonen

Behandling av anoreksi. Narkotikabruk. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skårderud bidrar selv til å gi student Åsne Skeie rett

Psykiater Finn Skårderud skriver 9. desember i Aftenposten om hvordan nobelprisvinner Louise Glücks spisevegring gjenspeiles i hennes tekster.

Student Åsne Skeie tar 16. desember til motmæle. Hun påpeker at Skårderuds ensidige fokus på samtalen kan skygge for behandlingen av selve vekttapet hos den syke. Hun trekker frem hvordan Skårderud ser ut til å ha beundring for dem som sulter seg, og hvordan han kobler anoreksi og kunst sammen, som noe estetisk.

Skeie er ikke alene om å finne dette påfallende. En av Skårderuds bøker heter Sultekunstnerne. Instituttet han driver, heter Villa Sult, der ett formål er å bidra til kunst og kulturformidling.

Et nærliggende eksempel som underbygger Skeies argumenter, er Skårderuds henvisning til et dikt av Louise Glück i diktsamlingen A Village Life fra 2009, som han selv har gjendiktet.

Kroppen min, nå som vi ikke skal reise sammen så mye lenger
Jeg begynner å føle en ny ømhet for deg, svært rå og ukjent,
slik jeg husker kjærligheten da jeg var ung.

«Er ikke dette en meget fin slutt?» skriver Skårderud om alderdommens kroppslige forfall, slik anoreksi også gir forfall i unge år.

Men, nei. For oss som har opplevd spisevegring på nært hold, ser vi ingen fin slutt i dette. Der Skårderud ser poesi, ser Skeie, 19 år gammel, det betenkelige i å gjøre det selvdestruktive til noe gloriøst. Skårderud kaller hennes betraktning for «tull».

Skårderud, forurettet av at en novise kan betvile hans klokskap, skriver: «Om man faktisk er interessert i hva jeg og nære kolleger står for og ikke dikter sine egne forestillinger, gjør jeg oppmerksom på en bok vi nylig har publisert.»
Skårderud smykker sin artikkel med sitt batteri av opparbeidede titler (forfatter, psykiater, professor og direktør ved Villa Sult).

Slik bidrar han selv til å gi student Skeie rett. Ikke ved å innrømme at hun har et poeng, men ved å søke å knuse hennes poeng i flukten, slik et vognhjul kan få sommerfuglvinger til å slutte å slå.

Olav Gunnar Ballo, lege, forfatter av boken «Kaja, 1988-2008» (om datterens spisevegring)


Bagatellisering av narkotikabruk

Innlegget fra Tryggere Ungdom den 17. desember i Aftenposten er et typisk eksempel på bagatellisering av narkotikabruk som de siste årene har hatt ungdommens øre. Resultatet er at ungdom nå oppfatter narkotikabruk som «helt ufarlig og gøy», som en forebygger i politiet i Molde nylig uttrykte det.

Helseminister Bent Høie (H) påpekte i et intervju i år at vi de siste årene har latt «andre sette agendaen for cannabisinformasjonen – aktører som ikke har hatt folkehelsen som anliggende», mens helsemyndighetene selv «ikke [har] drevet med noen ting».

I høst kom så endelig en informasjonskampanje om cannabis, men skaden er alt skjedd. Det kommer stadig rapporter fra hele landet om økende narkotikabruk blant barn og unge. Roar Wessel-Olsen (H) krever for eksempel nå at Sortland kommune må nedsette en krisestab i forbindelse med den eskalerende narkotikabruken blant mindreårige: «Vi må være på ballen og vise at dette er utrolig viktig. Dette er en djevelskap som har fått bredt seg blant ungdommen. Himmel og jord burde vært satt i bevegelse for lenge siden.»

Norske foreldre forventer nå at stortingspolitikerne tar situasjonen på like stort alvor.

Øystein Schjetne, redaktør, Narkotikapolitikk.no

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Spiseforstyrrelser
  3. Narkotikapolitikk