Debatt

Vi må bevare jobber – for å omstille

  • Ole Erik Almlid, NHO
Å få bedriftene gjennom koronakrisen er også å forvalte nasjonalformuen best mulig, skriver Ole Erik Almlid i NHO.

Alstadheim bommer på kritikken av NHO.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjetil B. Alstadheim bommer på kritikken av Næringslivets hovedorganisasjons (NHO) arbeid for å lose norske bedrifter gjennom den historiske krisen vi står i.

Tre fjerdedeler av vår nasjonalformue er arbeidskraften, våre hoder og hender. Å få bedriftene gjennom koronakrisen er derfor også å forvalte denne formuen best mulig.

NHOs hovedmål for koronahåndteringen har derfor vært at arbeidsplassene i de sunne bedriftene våre fortsatt finnes etter pandemien. Tiltakene NHO har bedt om, og Stortinget har vedtatt, bygger alle på et felles grunnlag: De skal bøte på at smitteverntiltak hindrer bedriftenes normale forretningsdrift.

Når pandemien er over, vil grunnlaget for støtte falle bort. Da vil også pengebruken vende tilbake til normalen.

Har snakket om omstilling

Tiltakene er ikke uten problematiske sider. Men krisen kom brått og krevde rask handling. Og denne krisen er dessuten grunnleggende annerledes enn andre, ved at økt aktivitet i næringslivet ikke er ønsket, snarere tvert om.

Men når viruset er nedkjempet og bryteren slås på igjen, skal de fleste tilbake til jobbene de forlot. Det er helt bortkastet at veien tilbake må gå om massekonkurser.

Pandemien har trolig skapt noen mer varige endringer i nærings- og arbeidslivet. For noen bedrifter blir veien tilbake derfor lang, og noe etterspørsel kommer kanskje aldri tilbake. For disse er omstilling svaret.

Slik har det alltid vært. Vårt velstandsnivå er høyt fordi vi vedvarende har omstilt oss – flyttet arbeidskraft og andre ressurser dit de kaster mest av seg.

Når koronakrisen er tilbakelagt, venter nye utfordringer. Aldring og lavere oljeinntekter innebærer at Norges gullalder er på hell. Fremover vil vi trenge hundretusener av nye, produktive jobber i privat sektor. Derfor har NHO snakket mye om behovet for omstilling – også det siste året. Dét synes Alstadheim ikke å ha fått med seg.

Grønnere fremtid

NHOs ferske veikart for fremtidens næringsliv inneholder ambisjoner for hvordan Norge skal være et like godt land å bo i fremover, når vi lever i et lavutslippssamfunn. Nye bedrifter vil komme til, men det er også i stor grad dagens bedrifter som skal aksle morgendagens løsninger. Da kan de ikke gå under før fremtiden er her.

I kjølvannet av Stortingets oljepakke i fjor vår har oljeinvesteringene økt. Men det er de samme selskapene som også står i front for varslede rekordinvesteringer innen for eksempel havvind, hydrogen, fangst og lagring av karbon og batterier. Dette er alle områder der våre fortrinn og vår erfaring vil gjøre seg gjeldende.

Nå må vi derfor både redde arbeidsplasser fra en ekstraordinær pandemi og skape arbeidsplasser som tar oss inn i en digital, global og grønnere fremtid.

Les også

Kjetil B. Alstadheim: Pandemiens Pompeii

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. NHO
  3. Næringsliv
  4. Fremtiden