Debatt

Transpersoner får ikke god nok helsehjelp. Høie må ta ansvar.

 • Elin Stillingen
  medlem, PKI Norge – Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens
 • Luca Dalen Espseth
  nestleder, PKI Norge
Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme gir ikke transfolk god nok hjelp, mener innleggsforfatterne. Avdelingen ligger på Rikshospitalet i Oslo.

Hvorfor får NTBS beholde ansvaret for å gi kjønnsbekreftende behandling?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er det ikke absurd at en nasjonal behandlingstjeneste ikke får kalle seg for en nasjonal behandlingstjeneste?

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) søkte Helsedirektoratet om å få endre navn til nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens. Det fikk de ikke lov til:

«Helsedirektoratet kan ikke se at forslaget som er oversendt er i tråd med WHOs definisjon av kjønnsinkongruens ... Dersom tjenesten skal benytte navnet kjønnsinkongruens på tjenesten, må dette gjenspeiles i tjenestenes innhold.»

Begrunnelsen fra Helsedirektoratet er verdt å merke seg. De sier NBTS ikke følger de nasjonale faglige retningslinjene for behandling av kjønnsinkongruens. De mener også at NBTS ikke følger de diagnostiske endringene som Verdens helseorganisasjon (WHO) har vedtatt.

NTBS har likevel endret navnet på nettsiden sin – der kaller de seg nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens.

Sterkt kritisert tjeneste

Hvis du trenger kjønnsbekreftende behandling, er dette den eneste avdelingen i landet som kan hjelpe deg. Samtidig er den blitt sterkt kritisert av transfolk.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens får daglig historier fra mennesker som utredes ved NBTS. Vi blir fortalt om grove brudd på taushetsplikten, om journaler som inneholder fornedrende beskrivelser av pasientens kjønnsuttrykk, og en lang rekke brudd på norsk pasientlov. Mennesker forteller at de opplever at de nektes helsehjelp om de har en annen kjønnsidentitet enn kvinne eller mann.

Elin Stillingen og Luca Dalen Espseth.

«Dersom tjenesten skal benytte kjønnsinkongruens i navnet, må det gjenspeiles i tjenestenes innhold», skriver Helsedirektoratet, og henviser til at NBTS skriver at de ikke vil gi behandling til ikke-binære (dem som opplever seg selv som hverken menn eller kvinner, en blanding av ulike kjønn eller som flyter mellom flere kjønn).

NBTS selv skriver at «Det tilbys ikke kjønnsbekreftende behandling til pasienter med uspesifisert kjønnsinkongruens, deriblant ikke-binære tilstander».

Tjenesten har fått kritikk av brukerorganisasjoner i en årrekke. De har fått kritikk av Amnesty og det internasjonale fagmiljøet. Staten vet pasienter opplever at denne avdelingen svikter dem. NBTS ignorerer instrukser fra Helsedirektoratet, og de nekter å gå i dialog med pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.

NBTSs inkompetanse og arroganse overfor både pasienter og norske helsemyndigheter er åpenlys. Slik vi ser det og våre medlemmer opplever det, gir ikke denne avdelingen forsvarlig helsehjelp. Staten vet det godt – ellers ville vel NBTS fått bytte navn?

Les også

Svært få transpersoner som får behandling, angrer

Helseministeren må ta ansvar

Det er på tide å få etablert gode og desentraliserte tilbud i Norge. Vi spurte våre medlemmer om hvor de ønsket å motta helsehjelp. Kun 3 prosent svarte at de ønsket å få hjelp av NBTS.

Helsehjelp må gis i tråd med WHOs anbefalinger. Pasientene må lyttes til.

De som jobber med å gi kjønnsbekreftende behandling, må ha kompetanse på kjønnsmangfold, og de må et positivt syn på transpersoner.

Vi blir fortsatt behandlet som annenrangs borgere. Helseminister Bent Høie (H) har lovet at mennesker med kjønnsinkongruens skal få god helsehjelp. Nå må han ta ansvar.

Rikshospitalet er forelagt innlegget i sin helhet forut for publisering med tilbud om samtidig imøtegåelse. Avdeling eller ledelse ønsker ikke å svare på kritikken.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Halvparten av norske transpersoner har opplevd trakassering: – Alarmerende tall

 2. Det er farligere å være en transperson enn å møte en

 3. Verdens største fantasyforfatter skapte storm med sine meninger om transbevegelsen. Hva var det egentlig hun sa?

Les mer om

 1. Kjønn
 2. LHBT
 3. Transseksuell
 4. Rikshospitalet