Debatt

Kutter byrådet i støtten til Musikk-Oslo, rammes byens befolkning

Christian Eggen leder både Oslo Sinfonietta og Cikada. Ett av ensemblene kan bli nedlagt som følge av foreslått budsjettkutt.

Budsjettkuttet vil også skade Oslo som internasjonal kulturby.

 • Yngve Slettholm
  Styreleder, Ultima
 • Thorbjørn Tønder Hansen
  Direktør, Ultima
 • Sarah Ludwig-Simkin
  Daglig leder, Oslo Sinfonietta og Cikada

 • Christian Eggen
  Kunstnerisk leder, Oslo Sinfonietta, dirigent Cikada
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådets budsjettforslag for 2021 legger opp til store kutt for viktige aktører i byens musikkliv. Tilskuddene til kunstmusikkfeltet foreslås redusert med 1,5 millioner kroner. Hardest går det ut over samtidsmusikken.

Ultimafestivalen blir kuttet med 450.000 kr og ensemblene Oslo Sinfonietta/Cikada med 750.000 kr. For de to ensemblene er dette nær en halvering av tilskuddet, noe som kan føre til nedleggelse.

Dette skjer midt i koronakrisen, mens byens kulturliv hiver etter pusten.

Morgendagens kultursektor

I Aftenposten 28. oktober sier kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV): «For meg som kulturbyråd er særlig tilbud til barn og unge viktig. Det gjenspeiles også i tilskuddsfordelingen. […] Jeg har […] prioritert lavterskeltilbud som treffer unge.» Dette er en merkelig argumentasjon.

Å sette et bedre kulturtilbud til barn og unge opp mot disse aktørene er for det første et retorisk feilgrep. Det legges ned et stort arbeid for barn og unge innenfor kunstmusikkfeltet.

Ultima har i en årrekke utviklet involverende prosjekter med barne- og kulturskoler, arrangert Barnas Ultima-dag og rekruttert ungdom for å bygge morgendagens kultursektor.

Cikada og Oslo Sinfonietta har i alle år jobbet tett med barn og unge. Som ledd i denne årelange satsingen, drar Cikada, Charlotte Øster og Maja Linderoth i november på lokalturné til barneskoler i Oslo med en forestilling bygget rundt Asbjørnsen og Moes eventyr. Her stimuleres og begeistres barn med nye uttrykk.

Ingen motsetning

Byråden setter også «lavterskeltilbud som treffer unge» opp mot kunstmusikkfeltet. Det gir assosiasjoner til for lengst utdatert kulturpolitisk retorikk om høykultur vs. lavkultur og høyterskeltilbud vs. lavterskeltilbud. I dag jobber kultursektoren på en helt annen måte.

Det eksisterer ingen motsetning mellom samtidsmusikk og lavterskeltilbud til barn og unge.

Yngve Slettholm, Thorbjørn Tønder Hansen, direktør, UltimaSarah Ludwig-Simkin, daglig leder, Oslo Sinfonietta og Cikada Christian Eggen, kunstnerisk leder Oslo Sinfonietta, dirigent Cikada

Ultima kan vise til en rekke pågående prosjekter i samarbeid med flerkulturelle musikere bosatt i Oslo, et samarbeid blant annet med Groruddalsprodusentene og artister fra dans, teater og samtidskunst.

Oslo Sinfonietta, Cikada og Ultima tar hele byen i bruk som arena, og samtidsmusikkens unike mangfold formidles til glede for hele Oslos kulturinteresserte befolkning.

Skader Oslo som kulturby

Ultima, Oslo Sinfonietta og Cikada styrker ikke bare mangfoldet av kulturtilbud av høy kvalitet for byens barn, unge og øvrig publikum. De bidrar også sterkt til Oslos status som Nordens viktigste musikkby. Ultima anses som en av Europas viktigste samtidsmusikkfestivaler og får betydelig omtale internasjonalt.

Oslo Sinfonietta og Cikada er kraftsentre i hovedstaden og setter Oslo på kartet med stor utenlandsk turnéaktivitet. Dermed reduserer byrådets budsjettkutt ikke bare tilbudet til byens befolkning, de skader også Oslo som internasjonal kulturby.

Bystyret må ta ansvar for kunstmusikkfeltet.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Barn som vokser opp i Oslos bydeler, får svært ulikt tilbud. Vest er ikke alltid best.

 2. Sanner tapper Oljefondet med ny krisepakke: Tar ut over 10 milliarder

Nyhetsbrev Annenhver uke deler Maren Ørstavik anmeldelser, tips og nyheter fra den klassiske musikkens verden, både i inn- og utland.

Les mer om

 1. Musikk
 2. Konsert
 3. Koronaviruset