Innvandrere på kurs!

  • Bystyrerepresentantoslo Venstre
  • Olaf H. Thommessen

Enhver som bor her, må forholde seg til kvinners, barns og homofiles rettigheter i Norge - og ta konsekvensene av det.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Les også

Hvem tar ansvaret?

Norske koder. Den 14. juli 1990 foreslo stifter og generalsekretær i Noas, og min mor, Annette Thommessen, at innvandrere som ikke forsto norske koder og normer skulle sendes på kjønnskurs. Som hun sa: «Hvis en muslimsk mann tar seg en tur på badestranden og ser 200 jenter ligge med puppene i været, behøver ikke voldtekt å være så veldig langt unna. Kvinner slik han kjenner dem, er dekket til med slør.» Utspillet vekket harme og ramaskrik og grove karakteristikker som «mentalt omskåret» og «rasist» haglet fra innvandrer— representanter. Hennes, min mors altså, utspill kom etter en bølge med voldtekter begått av menn med innvandrer bakgrunn.

Overfallsvoldtekter.

  1. oktober kunne vi i Aftenposten lese et nyansert og velformulert innlegg av Hanne Kristin Rohde, leder av vold og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun påpeker at bare 27, 8 prosent av anmeldte voldtekter har gjerningsmenn med norsk bakgrunn. 100 prosent av alle anmeldte overfallsvoldtekter er begått av gjerningsmenn med utenlandsk opprinnelse. Rohde etterlyser et samfunn som må ta mer ansvar. Hun understreker betydningen av dialog – som politiet selv står for. Men etterlyser ytterligere tiltak. Kanskje er det på tide å trekke mors gamle forslag opp av skuffen og formalisere det. Vi kan gjerne forstå og akseptere at man har forskjellig syn på kvinner fra en kultur til en annen. Men vi kan ikke akseptere at overgrep, mot barn, kvinner, homofile eller andre gjøres som følge av slike syn. Min mors tese var at «man må lære å leve sammen». Dette er det vi som er kommet etter kaller integrasjon. Men det er to parter som må stå bak en vellykket integrasjon. Og vi forhandler ikke på kvinners, barns eller homofiles rettigheter i Norge. Og enhver som bor her må forholde seg til det – og ta konsekvensene av det.

Trakassering.

I tillegg til denne dystre statistikken har vi nemlig også sett stygge eksempler på trakassering av homofile blant muslimske menn i enkelte bydeler i Oslo. Og vi hadde for kort tid siden nedslagningen av aktivisten Kadra Yusuf fordi hun var for frittalende og u-islamsk.Da er det viktig at innvandrere får anledning til å lære hvordan dette samfunnet vårt fungerer – og hvordan vi ser på kvinner, barn og homofile i Norge. Og hva vi ikke aksepterer av adferd. Det finnes visse tiltak – gjerne basert på frivillighet. Og basert på frivillige organisasjoner arbeid – og på asylmottak. Og i enkelte kommuner. I tillegg har man fra statlig hold introduksjonskurset som går over to år – og som inkluderer en viss form for samfunnsopplæring.

Liten positiv endring.

Likevel ser vi at statistikken ikke bedrer seg. Og det er liten positiv endring. Annette Thommessen mente at Norge var i puberteten når det gjaldt å ta innover seg hva innvandring var for et samfunn. Med dette mente hun at man i liten grad var i stand til å ta imot de udiskutable fordelene innvandring medfører for et samfunn. Samtidig mente hun at dersom man skal lykkes med det må man lykkes i å beholde sin egenart, noe som for Norge vil si at vi er kommet betydelig lengre i forhold til basale rettigheter for kvinner, homofile og barn. Dette må man lære seg når man kommer til Norge. Korte skjørt. Derfor bør Norge generelt, og Oslo spesielt, tilby det min mor kalte kjønnskurs, og det jeg vil kalle samfunnsopplæring. Her må man inkludere hvordan vi oppfører oss – overfor det motsatte kjønn. Og hvordan korte skjørt og lettkledte jenter ikke er en oppfordring til seksuell omgang og horeri. Men rett og slett basert på en grunnleggende liberal holdning til livs- og klesstil. Folk må få lov til å bære det de vil; enten det er hijab – eller korte skjørt. Og vi aksepterer ikke overgrep – og forhandler aldri på disse rettighetene. Hanne Kristin Rohde kastet hansken – og etterlyste at flere enn politiet tar ansvar for forebygging. Hansken er nå tatt opp. Forslag til samfunnsopplæring for innvandrere er under utarbeidelse for behandling i Oslo bystyre og sendes ordføreren denne uken.