Hva kan vi gjøre for ungdommen nå?

  • Hedvig Montgomery
Kommunestyrer og byråd bør raskest mulig avvikle de strengeste tiltakene, skriver Hedvig Montgomery.

Hver dag får jeg telefoner fra foreldre, spørsmålet er det samme: Hvordan kan jeg støtte min ungdom i denne situasjonen?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mange foreldre fortviler over hvordan nye, strenge tiltak fører til at de har ungdom som visner, mistrives og er mer sinte hjemme. Hver dag får jeg telefoner fra foreldre, spørsmålet er det samme: Hvordan kan jeg støtte min ungdom i denne situasjonen?

Det er ingen tvil om hvem som ser skadene av smittetiltakene som nå er blitt svært strenge for nettopp ungdom og unge voksne.

Isolasjon skader

Barn og ungdom er i sin natur sårbare. De lærer ut ifra sitt utviklingstrinn, og det de lærer nå bygger en grunnmur for senere. De finner sin kunnskap og sin identitet i møte med andre og under veiledning av andre. Derfor er skole og fritidsaktiviteter ikke luksus. Det er helt nødvendig for deres sosiale, intellektuelle og emosjonelle utvikling. Eller sagt på en annen måte: Isolasjon skader barn, ungdom og unge voksne. Og det i langt større grad enn voksne, selv om det også er skadelig for oss.

Det er veldig bekymringsfullt at mange kommuner nå forbyr ungdom å spille i orkester og å sparke fotball, skriver Hedvig Montgomery.

Å være i en fase i livet som handler om å finne seg selv utenfor familien, krever at det er et liv utenom familien. Stengte universiteter og høyskoler, mindre kontakt med jevnaldrende – det er ikke rart at ungdom og unge voksne sliter.

Det er med dette bakteppet veldig bekymringsfullt at mange kommuner nå forbyr ungdom å spille i orkester, å sparke fotball. Det er ikke mulig å samles for å spille i korps, ha konfirmasjonsundervisning, spille håndball. Uorganisert trening på treningssentre er også forbudt. Helt uavhengig av hvor store lokaler eller hvor lite kroppskontakt det måtte være i aktiviteten.

Dette fratar ungdom viktig utvikling som de trenger her og nå. I tillegg reduseres undervisningen på skolen fra 13 år og oppover for mange, noe vi nå vet går ut over de barna som trenger undervisningen mest. Hjemmeundervisning er mest ugunstig for de unge som av ulike grunner henger litt tynnere i læringstråden på skolen.

De trenger venner

Det gjør at hjemmet er enda viktigere enn før. Vi foreldre må ha forståelse for hva dette gjør med våre unge, det er vi som ser det. Og så må vi hjelpe dem med å lage en forståelse av det som skjer, ta ned angsten for viruset og smitte. Mange unge jeg snakker med, er så redde for å være «den første smittede» at de ikke tør å hoste en gang. De kjenner på baktaling og sladder som følge av den intense jakten på «hvem som tok med seg smitten». Frykten og skammen gjør at de gjemmer seg og blir dårlige.


  • Mer om ungdoms indre liv i podkast-serien Foreldrekoden med Hedvig Montgomery.

Foreldrekoden er også tilgjengelig i din podkastspiller, som iTunes eller Spotify.


For de trenger å være sammen med venner. Foreldre og skole må lage rom for at de kan møtes og ha det fint. Å redusere antall kontakter er ikke det samme som å isolere seg. De trenger hverandre, hvis ikke kommer de til å gnage enda mer på sine voksne. Og ja, mange treffes heldigvis også gjennom spill på nett og koser seg med det. Vi skal være glade for at denne muligheten finnes, selv om den ikke helt erstatter å møtes ansikt til ansikt.

Lag små bobler i hverdagen hvor dere kan gå en tur sammen, drikke en kopp kakao

Og så gjelder de gamle triksene. Lag små bobler i hverdagen hvor dere kan gå en tur sammen, drikke en kopp kakao, smile og kanskje le av noe sammen. Hva ser hun på Youtube som dere kanskje kan le av sammen? Er det en serie han kan tenke seg å se sammen med deg, i hvert fall litt av med deg? Gjør deg tilgjengelig for kontakt, for å vise ungdommen din at han eller hun fortsatt er fin.

For ungdom trenger å få speile seg i noen som ser dem som fine, produktive mennesker for å kunne bli enda mer av akkurat det. For nå blir det færre andre der ute som kan gi ungdommen din det.

vi risikerer å lage hakk i utviklingen til en hel generasjon

Som samfunn må vi se hvor mye tiltakene koster, vi risikerer å lage hakk i utviklingen til en hel generasjon. Foreldre trenger all hjelp de kan få med å sende varme blikk til ungdom og unge voksne i tiden som kommer. Og kommunestyrer og byråd bør raskest mulig avvikle de strengeste tiltakene.

En versjon av innlegget ble først publisert på Montgomerys Facebook-side.