Debatt

Det siste jeg vil, er å påføre noen skam

  • Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)

Derfor er det på høy tid med en rusreform. Ikke bare en reform som endrer lover. Men en reform som endrer holdninger, skriver Bent Høie. Foto: Berit Roald/NTB

Med rusreformen ønsker jeg å ta vekk skammen og skylden som mange rusavhengige og deres pårørende føler på.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeanette Flagstad, som er pårørende til en som er rusavhengig, skriver i Aftenposten at jeg forsterker pårørendes skam.

Kjære Jeanette Flagstad. Det siste jeg vil, er å påføre deg eller andre pårørende mer skam.

Jeg er helt enig med deg i at det er svært mange grunner til at en person blir rusavhengig.

For noen unge er det forlokkende å flørte med det farlige og forbudte. Samtidig vet vi at det er en klar sammenheng mellom det å ha hatt det vanskelig eller opplevd noe traumatiserende i barndommen, og det å få rusproblemer. Det trenger slett ikke handle om forholdene i hjemmet, det kan være helt andre forhold som spiller inn.

Stigmatisert lenge nok

Jeg sier ikke dette for at pårørende skal føle på skam, men for å understreke viktigheten av at vi klarer å hjelpe barn som har det vanskelig, bedre enn i dag.

Det aller viktigste vi gjør for å forebygge rusproblemer og rusavhengighet, er tidlig innsats overfor barn og unge.

Personer som har rusproblemer, er blitt stigmatisert og straffeforfulgt lenge nok. I tiår er de blitt truet og jaget fordi de var lovbrytere.

Lider i stillhet

Dette har preget holdningene våre til personer med rusproblemer. De har måttet bære skylden og skammen for sin egen avhengighet. Jeg vet at svært mange pårørende gjør alt de kan for å hjelpe sine kjære. Jeg har hørt om fortvilte foreldre som tar opp lån for å betale sine rusavhengige barns bøter.

Holdningen våre har også påført pårørende mye skyld og skam. De lider i stillhet. Slik skal det ikke være.

Derfor er på høy tid med en rusreform.

Ikke bare en reform som endrer lover. Men en reform som endrer holdninger.

Les også

Rusreformen: Mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffes

  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Rus
  2. Pårørende
  3. Skam