Nei, vi gir ikke støtte til korrupte regimer

  • Jan Egeland
Vårt arbeid for en halv million syriske flyktninger i Jordan ble revidert og evaluert av eksterne eksperter nesten 50 ganger på fem år, skriver Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Vi insisterer på selv å ha kontroll med alle operasjoner og all pengebruk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens store oppslag, «Norge øker støtten til korrupte land», står i sjelden kontrast til realitetene i internasjonalt hjelpearbeid.

Det er riktig at Norge, i likhet med samtlige donorland, har økt den humanitære støtten til krigs- og katastroferammede mennesker i Syria, Jemen, Somalia og Sør-Sudan. Det har vi fordi titalls millioner, hovedsakelig kvinner og barn, står på kanten av stupet her etter mange år med krig og katastrofer. Alternativet til internasjonal nødhjelp er sult og død.

Pengene går via internasjonale organisasjoner

Norske midler går selvsagt ikke til de korrupte regimene i disse landene. Med få unntak går pengene via FN-organisasjoner som Verdens Matvareprogram og UNICEF, Røde Kors-systemet og norske og internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

Vi bruker disse midlene til mat, vannforsyning, nødboliger, undervisning og hjelp mot koronaviruset. At det er omfattende korrupsjon i udemokratiske land i krig, er vel kjent. Derfor insisterer vi på selv å ha kontroll med alle operasjoner og all pengebruk.

Les også

For barna i Moria er barnekonvensjonen en fjern drøm. I dette marerittet må Norge ta ansvar.

Jevnlige evalueringer og revisjoner

Flyktninghjelpen er en betydelig kanal for bistand fra Utenriksdepartementet. I tillegg får vi nå 80 prosent av midlene til vårt arbeid for ni millioner flyktninger og fordrevne fra 40 andre giverland og mellomstatlige organisasjoner.

Samtlige har, som Norge, strenge antikorrupsjons- og revisjonskrav og gjennomfører jevnlige evalueringer og revisjoner. I disse blir vi avkrevd dokumentasjon på all bruk av midler, alle anbud, alt lagerhold, alle mottagerlister og alle rapporter og regnskap over hvert prosjekt.

Vårt arbeid for en halv million syriske flyktninger i Jordan ble revidert og evaluert av eksterne eksperter nesten 50 ganger på fem år. Vi offentliggjør hvert år på våre nettsider alle korrupsjonsforsøk i våre 30 programland. Saker helt ned til under 100 kroner blir avdekket og etterforsket. Reaksjoner blir iverksatt. Vi har hatt profesjonelle korrupsjonsjegere i mange år.

Myndighetene klarer ikke å manipulere oss

I land som Syria, Sør-Sudan og Jemen blir vi ganske riktig ofte motarbeidet, periodevis blokkert, og våre hjelpearbeidere blir overvåket og arrestert. At vi til tross for dette lykkes med å få hjelpen frem til dem som trenger det mest, viser at myndighetene ikke klarer å styre eller manipulere oss.

Skattebetalerne kan føle seg trygge på at det aldri har vært bedre styring, kontroll og effekt av de knappe midlene som går til millioner av mennesker i dyp nød. Alternativet er å akseptere at medmennesker, som ikke lenger kan flykte over landegrensene til trygghet i Norge, går til grunne foran våre øyne.