Det er historieløst å selge Den gamle krigsskole på det åpne marked

  • Raymond Johansen
Den gamle krigsskole i Oslo ble oppført ca. 1640 av kansler Jens Bjelke. Nå vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) selge den på det åpne marked.

Nå må enten forsvarsministeren trekke i bremsen, eller så må Stortinget gjøre det for ham.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ved å legge Den gamle krigsskole ut for salg på det åpne markedet frasier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seg ansvaret for en viktig del av vår felles forsvars- og norgeshistorie. Nå må enten forsvarsministeren trekke i bremsen eller så må Stortinget gjøre det for ham.

«For alt vi har. Og alt vi er.» er Forsvarets slagord. Det minner oss på hva, og hvem, Forsvaret er til for. Forsvaret skal bevare vår frihet, i ytterste konsekvens med makt. Men Forsvaret skal også bevare og forvalte en del av vår historie.

Forsvarshistorien forteller oss om en ung, selvstendig nasjon, der opprettelsen av sentrale samfunnsinstitusjoner var en viktig del av nasjonsbyggingen. At Den gamle krigsskole omtales som et hvilket som helst bygg i offentlig eie, som kan selges for å sikre mest mulig penger til statskassen, vitner om en oppsiktsvekkende historieløshet.

Stor kulturhistorisk verdi

Det vitner også om ansvarsfraskrivelse fra forsvarsministeren. Her har man latt en historisk bygning med stor kultur- og forsvarshistorisk verdi stå og forfalle i årevis. Når prislappen for å sette bygget i stand blir stor nok, brukes det som argument for å selge bygget til høystbydende. Det holder rett og slett ikke mål.

Kvadraturen i Oslo er full av forsvars- og norgeshistorie. Oslo kommune har tatt vår del av ansvaret for å forvalte denne historien gjennom å kjøpe den gamle kavalerikasernen i Myntgata 2. Oslo kommune har takket nei til å kjøpe Den gamle krigsskole, fordi bygget ikke kan brukes til noen kommunale formål.

Vel så viktig som å ta vare på Forsvarets bygg, er det å ta godt vare på veteranene våre. Oslo kommune har gitt de over 20.000 veteranene som har deltatt i internasjonale operasjoner en egen møteplass gjennom et veteranhus som driftes i godt samarbeid med Forsvaret.

Kan selges til underpris

Stiftelsen Den Gamle Krigsskole har tilbudt seg å overta krigsskolen for en symbolsk sum, og samtidig overta de vedlikeholdsforpliktelsene som forsvarsministeren er så redd for. At stiftelsen overtar bygget vil være en god løsning som sikrer at historien som dette bygget forteller, kan være tilgjengelig for allmennheten.

Forsvarsdepartementet gjemmer seg bak Avhendingsinstruksen når en slik løsning avvises. Denne instruksen pålegger staten å sikre et best mulig økonomisk resultat ved avhending av eiendom. Men, som Bakke-Jensen vet utmerket godt, åpner Avhendingsinstruksen for at eiendom kan selges til underpris. Det krever bare at salget skrives inn i statsbudsjettet og at Finansdepartementet gir sin godkjenning.

Slagordet «For alt vi har. Og alt vi er.» forplikter. Frank Bakke-Jensen er ikke bare satt til å forsvare Norges grenser. Han skal også forvalte den store plassen Forsvaret har i vår nasjons historie. Den gamle krigsskole spiller en viktig rolle i den historien og kan ikke selges på det åpne markedet.