Debatt

Kort sagt, torsdag 10. juni

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Sykepleieres lønnsnivå. Regulering av sparkesykkelbruk. OL-utøvere i Beijing. Krav til lærere. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sykepleiere som lønnsvinnere?

I lørdagens Aftenposten kan vi lese «Sykepleierne har vært lønnsvinnere de siste fem årene». Norge mangler 7000 sykepleiere, en økning på 1800 sykepleiere bare det siste året. Sykepleiermangelen krever handling. Arbeidsgivere må starte med lønn som virker raskt.

Jeg får gjennom hele året meldinger fra sykepleiere som slutter i yrket. Arbeidsgivere og politikere håper sykepleieres moralske kompass gjør at de springer fortere og strekker seg litt lenger. Arbeidet til sykepleiere og andre tradisjonelt kvinnedominerte yrker verdsettes 170.000 kroner lavere enn arbeid i industrien. Lønnsgapet er kjønnet. Arbeidsgivere og politikere snur seg bort fra faktum.

Gjengitt lønnsnivå for sykepleiere har med omfattende arbeid på kveld, natt, helg og helligdag å gjøre. Kompensasjon for arbeid på slike tider har ikke noe med det grunnleggende lønnsnivået å gjøre. For å beholde og rekruttere sykepleiere må de prioriteres i lønnsoppgjørene. Det ser vi ingen spor av i 2021.

Vi streiker for å kunne gi sykepleie til pasienter. Nå er det på tide at arbeidsgivere og politikere tar det ansvaret de har for å bevare offentlige helsetjenester.

Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk Sykepleierforbund og Unio Spekter


Sparkesykkelløysing – er det så vanskeleg?

Elektriske sparkesyklar sveipar som ein farsott over landet, og styresmaktene har stått fullstendig tafatte og sett på.

Omsider har byrådet i Oslo sendt ut til høyring eit framlegg om å regulera bruken av sparkesyklar. Ikkje alle er like oppglødde. Voi-sjefen seier rett ut at ei slik regulering vil vera ein katastrofe for dei hundretusenvis (!) som nyttar slike syklar. (Ein skal vera varsam med å antyda at denne omtanken for brukarane kan henga saman med tanken på eventuell redusert inntening.) Kva med litt omtanke for alle dei som er alvorleg skadde etter påkøyrsel eller snubling over fråslengde syklar?

Dette løyser nok ikkje problemet heilt. Men treng det vera så vanskeleg? I tillegg til det som byrådet foreslår: La dei som leiger ut slike farkostar, syta for oppstillingsplassar – kjøpa eller leiga. Og la taksameteret gå til sykkelen er plassert på ein oppstillingsplass. Erstatning til folk som skadar seg på sparkesyklar som ikkje er forskriftsmessig parkert, må vera sjølvsagt.

Kan så vera at enkelte politikarar av det populistiske slaget meiner dette vil vera eit for stort inngrep i individuell fridom, og at ein heller må oppmoda brukarane om å ta til vitet. Det ser diverre ikkje ut til at brukarane har oppfatta dette med vitet. Då må det svi på pungen. Og det kan ikkje seiast å gripa inn i individuell fridom: Kundane kan då fritt velja om dei vil rydda opp etter seg eller betala for den skaden dei valdar.

Erik Holten, pensjonist


Hva kan vi kreve av OL-utøvere i Beijing?

Det kan se ut som om Aftenpostens sportskommentator Daniel Røed-Johansen vil ha inn et hittil ukjent kriterium i OL-uttaket. Han mener at utøvere som skal til Beijing, «har et ansvar for å sette seg inn i situasjonen i arrangørlandet» (Aftenposten 8. juni).

Røed-Johansen er skuffet over at «det var langt mellom de reflekterte svarene» da NRK og Aftenposten spurte utøvere og ledere på treningssamling på Sognefjellet i juni om hva de synes om OL i et land som systematisk bryter menneskerettighetene.

Vi bor i et land hvor hele regjeringen rømte Stortinget da Dalai Lama ble smuglet inn bakveien av frykt for å støte kineserne.

Vi bor i et land som i 2016 skrev under på en avtale hvor det heter at Norge skal respektere Kinas kjerneinteresser, og at det er Norges ansvar ikke å forsure forholdet til Kina igjen. Ikke akkurat Norges stolteste øyeblikk, men forhåpentlig lå det en enda dypere utenrikspolitisk analyse bak det knefallet enn bak Aftenpostens sportskommentar.

Vi bor i et land som har omfattende handelsforbindelser med Kina. Og så forventer sportskommentatoren at skiløpere ikke bare skal ha, men også offentlig gi uttrykk for, reflekterte holdninger på Kinas politikk. Mener han kombinertløpere som reiser til OL for å gå på ski, skal gi uttrykk for at Kina må stoppe aggresjonen i Sør-Kina-havet? Hva skal de oppnå? Tror Røed-Johansen at Therese Johaug kan gjøre livet bedre for Kinas uigurer ved å si det alle vet, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ikke våger å si?

Idrettsutøvere drar til Beijing for å konkurrere, ikke for å mene. Røed-Johansen er betalt for å mene. Det blir spennende å se hvor høyt han prioriterer internerte uigurer når norske utøvere vinner gull eller smører seg bort – i fjellheimen milevis fra Beijing.

Stein Erik Kirkebøen, Oslo


Er lærere uten pedagogikk bedre kvalifisert?

Jeg har undervist i grunnskolens 1.-7. trinn i mer enn 30 år. Jeg er utdannet allmennlærer, har tatt videreutdanning flere ganger, og jeg har pr. i dag sju år på universitetet.

Jeg blir om et par år avskiltet i matematikk, for her har jeg ikke videreutdannet meg. Jeg har undervist i faget i 30 år, men har bare 15 studiepoeng.

Dagens søkere til lærerutdanningen må ha minst karakter 4 i matematikk.

Likevel godtar myndighetene at 15 prosent av dagens lærere i grunnskolen ikke har pedagogisk utdannelse. Mon tro om alle disse er bedre kvalifisert enn jeg er til å undervise i matematikk?

Kristin Bakka, lærer, Wilds Minne skole, Kristiansand

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Norsk Sykepleierforbund
  3. Lønn
  4. Elsparkesykkel
  5. Idrett