Feil om fakta i SSB | Kjetil Telle

SSB-direktør Christine Meyer på vei til finansminister Siv Jensen for å drøfte strid om forskning og statistikk i Statistisk Sentralbyrå.

Debatten om spissingen av SSBs forskningsavdeling må ha riktig utgangspunkt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Elisabeth Holvik argumenterer i Aftenposten 3. november for hvorfor SSBs modeller må bygge på fakta og erfaring om hvordan økonomien fungerer, at de er empiriske. Hun oppfatter dette som argumenter mot endringene som nå gjøres i SSBs forskningsavdeling.

Det er feil.

Spissingen av forskningsavdelingen handler nettopp om at modellene og analysene våre skal bli mer empiriske.

Det er viktig at slike debatter har riktig utgangspunkt. Det kom en rapport fra et forskningsutvalg som vår administrerende direktør nedsatte og som avga sin innstilling i januar i år.

Utvalgets rapport ga opphav til en debatt om hvordan den fremtidige makroforskningen i SSB skal organiseres for å sikre SSBs viktige samfunnsoppdrag.

På dette punktet har ikke SSB fulgt utvalget, men falt ned på at for eksempel konjunkturtendensene og analyser knyttet til KVARTS-modellen skal ligge på forskningsavdelingen. Disse bygger på fakta og erfaring om hvordan norsk økonomi fungerer, de er empirisk solide.

Bekymringene som er kommet opp omkring makroforskning og analyse er dermed ivaretatt av det forslaget som nå ligger på bordet.

Debatten nå bør ta utgangspunkt i det forslaget som ligger på bordet fra forskningsdirektøren og administrerende direktør.

Har du gått glipp av sakene om konflikten i Statistisk sentralbyrå?

Les de her: