Kort sagt, mandag 30. oktober

Pleiepengeordningen og satsingen på Oslo Sør. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dropp kuttene i pleiepengeordningen

Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise (H) skriver i Aftenposten 24. oktober at det er «patetisk å beskylde noen for nærmest å angripe de svakeste for å finne penger til skattekutt, når utgangspunktet for debatten er en velferdsordning som er mer enn doblet.»
Pleiepengeordningens fortreffelighet løftes frem i sterke ordelag og gir oss muligheten til å korrigere mangel på forståelse for konsekvensene.

Kritikken tilbakevises med at totalrammen er økt, en enkel argumentasjon som ikke treffer: Enkeltgrupper blir like hardt rammet selv om flere får. Svikten overfor disse sårbare gruppene avvises glatt. Ordningen må også møte de konkrete «rørende historiene», slik statsministeren har uttrykt det.
Vi som daglig jobber med syke barn mener følgende må rettes opp:

Det er satt et tak på antall dager, som telles dobbelt om begge foreldre trenger det: Familiene rammes dobbelt både med sykdom og økonomi.

Unntaksregelen bare ved «ny og livstruende sykdom» oppleves unødig brutal. Varig sykdom hvor det inntrer en livstruende forverring, gir ikke ny rett til pleiepenger.

Aldersgrensen på 18 år er ikke tilpasset barn med psykisk utviklingshemming.
Foreldre med syke barn ønsker en normal hverdag med jobb og fritid og har ikke et reelt valg når barnet deres trenger dem. Vi tror lite godt kommer ut av å presse foreldre ut i ordinært arbeid gjennom økonomiske virkemidler.
Norsk barnelegeforening mener alle parter bør ta inn over seg innholdet i protestene og legge bort retorikken om økt ramme. Det hjelper lite når de som trenger det mest får mindre.

Ketil Størdal, leder og Margrethe Greve-Isdahl, styremedlem, Norske barnelegeforening

Skuffelsen i Oslo Sør

Høyres James Stove Lorentzen og Mudassar Kapur skriver i Aftenposten 19. oktober at det er ingen grunn til skuffelse over Regjeringens oppfølging av Oslo Sør-satsingen. Jeg mener det er all grunn til å være skuffet.

Bydel Søndre Nordstrand trenger blant annet satsing på skole og flere møteplasser. Vi trenger politikere som tar Oslos høyeste andel arbeidsledighet og den høye andelen barnefattigdom i bydelen på alvor.

Høyre er fornøyd med at Solberg-regjeringen gir 4 millioner kroner til områdesatsingen i bydelen. Raymond Johansen-byrådet står ved sine forpliktelser og lover en kraftig økning av satsingen til 30 millioner neste år. Det koster å gi bydelen et løft. Skuffelsen er stor over at Solberg bryter prinsippet om at stat og kommune skal bidra likt.

Oslo Sør-satsingen er også bygget på prinsippet om at beboere i bydelen skal bli involvert. Det er bra at politiet får mer penger, men gjennom at Regjeringen sier at 30 millioner skal gå kun til politiet, sier de også at beboere ikke skal være med på å påvirke hva midlene skal gå til. La innbyggerne i Søndre Nordstrand selv definere hva de trenger.

Abdullah Alsabeehg, oppvokst på Holmlia og Ap-politiker