Debatt

Hepatitt C tar snart flere liv enn hiv | Ørjan Olsvik

  • Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi
Her, bak klinikkens tilsynelatende uklanderlige fasade, viste det seg å være mindre rent og pent. Et titalls pasienter ble smittet av det potensielt dødelige hepatitt C-viruset på grunn av dårlig hygiene.

Viruset som kan føre til utstrakt leverskade og leversvikt eller leverkreft, er nærmest blitt ignorert av medier og myndigheter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Hepatitt C-viruset angriper leveren.

Det er nå tre år siden tannlege og oralkirurg W. Scott Harrington i Oklahoma måtte levere inn sin autorisasjon etter 35 år som tannlege. Da hadde han rukket å smitte et titalls pasienter med potensielt dødelig hepatitt C-virus (HCV).

Slurvet med sterilisering

Et unntakstilfelle? Neppe, selv om usedvanlig mange ble smittet i hans klinikker. Dr. Harringon hadde slurvet med sterilisering av utstyr, og myndighetene avslørte flere brudd på god hygienepraksis.

4208 pasienter ble testet, og 96 av dem viste seg å ha HCV. Av disse var 36 kjente positive.

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Han er også seniorrådgiver Forsvarets sanitet, RDOIT.

Det var vanskelig å dokumentere at alle var blitt smittet i Dr. Harringtons praksis, men hos enkelte kunne en dokumentere at virus fra en kjent HCV-positiv pasient samme dag var blitt overført til en annen pasient gjennom sviktende hygienerutiner.

170 millioner mennesker er smittet

Leverbetennelse forårsaket av hepatitt C virus kan føre til kreft i leveren som er årsak til for tidlig død hos mange i store deler av verden. Antallet som dør, har vært i konstant økning i flere tiår, og dette må karakteriseres som en global epidemi med tyngdepunkt i de industrialiserte deler av verden.

En epidemi som dessverre har fått spre seg nesten ubemerket og uten nevneverdig oppmerksomhet fra medienes og myndighetenes helseinformasjonsansvar. En epidemi forårsaket av et virus som i dag, i USA, tar livet av flere enn det fryktede hiv-viruset.

Grafen viser den markante økningen av Hepatitt C (HCV) sammenlignet med hiv/aids og andre rapportpliktige sykdommer i USA.

WHO estimerer at 33 millioner mennesker er smittet med hiv, mens hele 80 millioner har HCV i verden i dag. USAs helsemyndigheter beregnet at HCV passerte hiv i antall døde allerede i 2006, og flere døde av HCV enn av alle registreringspliktige infeksjonssykdommer tilsammen i 2012. Verdens helseorganisasjon (WHO) beregner at HCV vil ta flere liv enn hiv på verdensbasis om 2 år.

Har stigmatisering ført til handlingslammelse?

Jeg arbeidet ved CDC i Atlanta, USAs senter for smittsomme sykdommer, fra 1983, da unge menn begynte å dø med merkelige symptomer i New York og San Francisco. Det viste seg at det var en overvekt av homofile menn, og fra sentralt politisk hold ble det gitt liten støtte til å finne både årsaker og mulig behandling fordi en antok at sykdommen var selvpåført.

Dette ble raskt snudd til en enorm forskningsinnsats og medieoppmerksomhet da en ung gutt og en eldre dame ble syke etter å ha fått blod fra en homofil som døde; nå var sykdommen - aids - et nasjonalt og globalt anliggende.

Hepatitt C-epidemien har lignende undertoner. De fleste syke er misbrukere som er blitt smittet ved å dele sprøyter.

Er det grunn til å anta at manglende oppmerksomhet og tiltak mot HCV-epidemien kan skyldes en antagelse om at «sykdommen er selvpåført»?

Fritar pasientenes uaktsomhet og manglende kunnskap oss for vårt ansvar for å stoppe en epidemi forårsaket av et virus som kan gi leverkreft og for tidlig død? Vi ville jo ha behandlet en mangeårig røyker for lungekreft uten å vise til at sykdommen kunne være selvpåført?


  • Les Ingeborg Sennesets kommentar om det skambefengte hepatitt C-viruset i Aftenposten: Stigmatisering er et virus som kryper inn i kroppen, smitter oss med fordommer og gjør samfunnet sykere

HCV-epidemien kan ramme alle

I 2007 ble det oppdaget at en kirurg ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) var infisert av HCV.

For å lete etter mulig smittekilde ble 431 pasienter testet for HCV. En pasient fra 2005 ble funnet positiv og antatt å være kilden til utbruddet. Av de 270 pasientene som kirurgen med HCV hadde operert etter august 2005, ble hele 10 funnet positiv for HCV. Deres smitte kan ha kommet fra kirurgen da virusene var av samme genotype.

Dette viser at HCV er meget smittsom, og vi har aldri sett lignende utbrudd i helsevesenet når det gjelder hiv. Ved dette utbruddet er det all grunn til å berømme UNN for god epidemiologi, pasientoppfølging og åpenhet ved å publisere alle data internasjonalt.

Universitetets artikkel var et viktig bidrag for å vise at HCV ikke bare er en sykdom som stoffmisbrukere får, denne epidemien kan ramme oss alle. Men skal det egentlig ha noe å si?

Dyr behandling må bli billigere

Selvpåført eller ikke – det er på høy tid å stoppe denne epidemien som rammer hardt og bredt. Behandlingen finnes, nå mangler det bare handlingskraft.

På samme måte som man stoppet hiv-epidemien, bør helsemyndighetene nå sette makt bak kravene om billigere medisin og sørge for å ivareta sitt ansvar. Vi kan ikke lenger ignorere denne sykdommen og la millioner av mennesker dø når vi vet at over 90 % kan bli friske med moderne medisiner.

Les mer om

  1. Helse
  2. Folkesykdommer
  3. Hiv/aids