Slutt å dubbe skandinaviske programmer | Espen Stedje

NRK dubber den danske barneserien «Losers United» til tross for at Stortinget har frarådet dubbing av skandinaviske produksjoner.

Når den danske barneserien «Losers United» dubbes på norsk TV, frarøves en ung målgruppe en mulighet til å øve opp danskforståelsen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mens ungdommer fra hele Norden følger «Skam» på norsk, velger NRK Super å dubbe danske «Losers United». «Skam»s nordiske suksesshistorie beviser at det er på tide å skifte kurs.

Espen Stedje, Foreningen Norden

Da kulturminister Linda Hofstad Helleland nylig overrakte Nordens språkpris til «Skam», fortalte hun at hun var svært stolt over å reise i Norden og høre reaksjonene på serien. Fra Danmark, Færøyene, Island og Sverige strømmer det inn reportasjer om ungdom som pugger ord og fraser fra «Skam».

I «Kosegruppa DK» på Facebook leker 20.000 medlemmer med språket fra serien, mens de hjelper hverandre med begrepsavklaringer. Originalspråket i «Skam» er altså en viktig del av seeropplevelsen og en identitetsmarkør som er annerledes, men likevel så lik at ungdommene enkelt kan ta det opp i eget repertoar.

Behovet for felles nordiske løsninger

For alle som jobber for mer nordisk samarbeid, er suksessen gledelig. Det er både økonomiske og kulturelle grunner til at vi bør satse på nabospråk. I en globalisert verden øker behovet for felles nordiske løsninger.

Våre integrerte arbeidsmarkeder har for eksempel vist seg å fungere utmerket som en buffer mot økonomiske usikkerhet. Nabospråkforståelse gir unge tilgang til et større arbeidsmarked, et større fellesskap, en utvidet hjemmearena.

Derfor er den utbredte dubbingen av skandinavisktalende barne- og ungdomsprogrammer et stort problem. Når den danske barneserien «Losers United» dubbes på norsk TV, frarøves en ung målgruppe en mulighet til å øve opp danskforståelsen.

La dubbing bli fremmedord

I mars minnet Stortingets kulturkomité Regjeringen på «at det har en selvstendig verdi at barn får høre andre nordiske språk, og derfor bør ikke produksjoner med dansk og svensk tale dubbes i sendinger fra allmennkringkastere».

Også NRK kan trygt tolke nordiske ungdommers vilje og evne til å forstå Isak og Even på originalspråket som et signal om å la de skandinavisktalende snakke fritt på norske skjermer. Vi har alt å tjene på at dubbing forblir et fremmedord.Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.