Debatt

Urettferdig å bli straffet med harde skatter på hjemmet sitt | Pensjonist Gunnar Sæthre

  • Gunnar Sæthre, pensjonist, Frogner, Oslo

Med eiendomsskatten som nå innføres i Oslo forlates prinsippet om betaling av skatt etter evne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et argument som ofte dukker opp i debatten om formuesskatt og eiendomsskatt, er at det er usosialt å gi skattelette til «dem som har (for?) mye fra før». Den gruppen tåler godt høy beskatning. De er jo så rike!

I den diskusjonen savner jeg en nærmere presisering: Hvem er det som har (for) mye fra før? Hva vil det si å ha (for) mye fra før?

Eier man en boligeiendom i et område med høy markedsverdi, defineres man automatisk som «en som har mye fra før», selv om man bare har en alminnelig pensjon å leve av.

Omleggingen av beregningen av ligningsverdien for noen år siden førte til en tredobling av formuesskatten for mange, uten at pensjonen har økt tilsvarende. Denne gruppen har altså ikke fått skattelette, men derimot en ganske pen skatteskjerpelse de senere årene.

To like eiendommer i størrelse, standard og alder, vil ha helt ulikt skattegrunnlag avhengig av hvor i landet den ligger.

Tomteprisen i markedet er avgjørende for taksten. Eierens inntekt har ingenting å si. Dette er å forlate prinsippet om betaling av skatt etter evne.

Eiendomsskatten som nå er innført i Oslo, kommer på toppen av en slik skatteskjerpelse. En større andel av pensjonen og oppsparte midler som skal dekke utgifter til å bo og til å vedlikeholde en eiendom, vil nå fordeles av fellesskapet til alle slags gode sosiale formål.

Det oppleves som urettferdig å bli straffet med harde skatter på sitt hjem som pensjonist når man har levd nøkternt for å kunne holde i hevd en eiendom for seg og sin familie.

En for hard beskatning av boligen fremmer heller ikke bevaring av gamle verdifulle bygninger og et variert bomiljø i byen.

Jens Stoltenberg lovet for en del år siden at ingen skulle drives fra hus og hjem på grunn av boligskatten. Det kan fort bli konsekvensen dersom dette misforholdet mellom formuesfastsettelse av bolig og eierens inntekt øker i årene som kommer.

Dermed overlates den delen av markedet til de superrike som spekulerer i eiendom og ikke ser eiendommen som en investering i en god bolig og et godt hjem.

Delta i debattene - følg Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter

Nå kommer eiendomsskatt-brevet i postkassen: Villaeiere i vest får svi, Groruddalen slipper helt

Les mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Skatter og avgifter
  3. Pensjon