Per-Willy Amundsen består ikke jødetesten | Per Anders Langerød

  • Per Anders Langerød
Artikkelforfatteren har byttet ut ordene muslim/muslimske med jøde/jødiske i et innlegg tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) publiserte på Facebook 22. juli.

Du kan kalle meg hylekor, naiv, godhetstyrann eller andre mobbenavn, men sannheten er at Per-Willy Amundsen har krysset en alvorlig grense.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Per Anders Langerød
Artikkelforfatteren har byttet ut ordene muslim/muslimske med jøde/jødiske i et innlegg tidligere justisminister per-Willy Amundsen (Frp) publiserte på Facebook 22. juli.

Opp mot andre verdenskrig var det mange som ikke forsto at jødeforfølgelsene var feil eller farlig. Hvordan var det mulig?

Gjennom propaganda ble jøder fremstilt som om de planla å ta over verden, og at de hadde skylden for alt som var galt med samfunnet. Mange vanlige folk trodde på dette, og resultatet ble Holocaust.

Les også

Les også: Sørlandets nye sorenskriver er redd «muslimene blir i flertall og tar styringen i Norge». Er han da habil til å dømme nordmenn med en annen tro enn den lutherske? | Harald Stanghelle

Det som skjer rett foran nesen vår

I samtiden ser vi noen ganger ikke klart når alvorlige feil skjer rett foran nesen vår. Ikke før det er for sent. Derfor kan vi bruke disse erfaringene for å se om vi er på feil vei.

«Jødetesten» er navnet på en test hvor man bytter ut ord på upopulære grupper i dagens samfunn med ordet «jøde». Det gjør at vi kanskje kan forstå om vi er i ferd med å gjøre gamle feil om igjen.

Amundsens Facebook-innlegg

Per-Willy Amundsen skriver i et facebookinnlegg at han vil begrense innvandringen fra muslimske land og at folkevandringen fra muslimske land bør opphøre.

Han publiserte innlegget 22. juli – dagen som markerer at det er syv år siden Anders Behring Breiviks angrep, mannen som drepte 77 mennesker og sa det var fordi han ville redde Europa fra muslimer og kulturmarxister. Men la oss la det ligge og gå videre med testen.

Testen

La oss skrive de relevante delene av Per-Willy Amundsens innlegg om igjen, men bytte ut ordet muslim/muslimske med jøde/jødiske og så se hva som skjer:

Det er et 100 prosent legitimt standpunkt å mene at vi må begrense innvandringen fra jødiske land til Norge og Europa. Mer enn det: det er helt nødvendig politikk dersom vi ønsker å bevare vår del av verden slik vi kjenner den. (…) Jeg forbeholder meg retten til å ytre at folkevandringen fra jødiske land bør opphøre.

Amundsens facebookinnlegg består ikke jødetesten fordi han ønsker å fordele goder og byrder til mennesker fordi de har en trosretning. Når vi ikke lenger ser enkeltmennesket, men mennesker kun som medlem av grupper, er vi i samme idéunivers som lå bak innføringen av jødeparagrafen i Norge, lovbestemmelsen som nektet jøder adgang til riket.

Les også

Les også: Vil du forstå kreftene som beveger Europa? Her er flere bøker som kan bidra:

Farlig gruppetenkning

Jeg sier selvfølgelig ikke at Amundsen er nazist eller jødehater. Men han bruker samme propagandametode som nasjonalsosialistene fordi han skjærer alle menneskene i en religion over én kam for det enkelte gjerningspersoner har gjort galt.

Slik gruppetenking er farlig, og jeg er redd for at det kan bidra til at flere ikke ser på muslimer som mennesker med like mange rettigheter som andre mennesker, men som uverdige og annenrangs borgere. Det er gjerningspersonen som har ansvar, ikke hele folkegruppen.

En tidligere justisminister

Å sette slike merkelapper på grupper av mennesker – å gi andre enn gjerningspersonen ansvar for hva galt enkelte personer, som også var muslimer, har gjort, hører ikke hjemme noe sted. Særlig ikke i et facebookinnlegg av en tidligere justisminister.

Du kan kalle meg hylekor, naiv, godhetstyrann eller andre mobbenavn, men sannheten er at Amundsen her har krysset en alvorlig grense. Det er ingen skam å snu.