Trenger Bent Høie virkelig mer dokumentasjon på at fastlegene er overarbeidet? | Hogne Sandvik

Som helseminister har Bent Høie (bildet) vist seg usedvanlig tungnem i denne saken, mener fastlege Hogne Sandvik.

Hei, Høie, nå er det på tide å våkne!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ved innføring av fastlegeordningen i 2001 avtalte man at den enkelte fastlege kunne forpliktes til å påta seg ansvar for 300 personer pr. ukedag i kurativt arbeid, altså normtallet.

Partene var imidlertid forutseende, og avtalen inneholder derfor en bestemmelse om at dette normtallet må reduseres dersom omfanget av fastlegenes arbeid endres.

Det har siden 2001 skjedd mange endringer, både i og utenfor helsetjenesten, som påvirker fastlegenes arbeidsvolum. Ikke minst har det kommet mange nye krav fra myndighetene som skulle ha blitt fulgt opp med endringer i normtallet. Dette har ikke skjedd.

Løftene var bløff

I Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen (2008–2009) het det: «Regjeringen vil legge til rette for at veksten i legetjenesten i hovedsak kommer i kommunen, bl.a. gjennom en streng regulering av nye legestillinger i spesialisthelsetjenesten». Figuren viser at løftene i Stortingsmeldingen var bløff.

Relativ økning (prosent) i antall fastleger og legeårsverk i spesialisthelsetjenesten siden 2001. Kilde: SSB og Fastlegeregisteret.

På bakgrunn av dette la stortingsrepresentant Bent Høie (H) frem følgende forslag i 2012: «Stortinget ber regjeringen kartlegge behov og legge frem en opptrappingsplan for legedekning i primærhelsetjenesten generelt, og fastlegeordningen spesielt».

Dette forslaget ble avvist, men den 13. februar i år vedtok et enstemmig storting et helt likelydende forslag.

Les også

Kommentator Helene Skjeggestad: Ikke ødelegg fastlegen min!

Helseministeren som sov på vakt

Bent Høie har altså endelig fått anledning til å gjennomføre forslaget sitt. Men hva skjer? Han velger å utsette problemet, trenerer prosessen, vil vente på en ny evaluering av fastlegeordningen.

Som helseminister har Høie vist seg usedvanlig tungnem i denne saken. Trenger han virkelig mer dokumentasjon på at fastlegene er overarbeidet? Fastlegene arbeider 55,6 timer i uken. Det rapporteres om rekrutteringssvikt fra hele landet, ikke bare utkantene. Vil Høie bli husket som helseministeren som sov på vakt?