NRKs «ubalanse» i Gaza-krigen

NRK er stolte av jobben Sidsel Wold (bildet), Jan Espen Kruse, Odd Karsten Tveit og Sigurd Falkenberg Mikkelsen gjorde under Gaza-krigen, skriver NRK-lederne.

Begge parters syn er bredt representert i Dagsrevyens dekning av Gaza-krigen, skriver tre NRK-ledere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

35 israelske stemmer var på luften i Dagsrevyen under Gaza-krigen i sommer – mot 39 palestinske. Likevel hevdes det at Israel ikke kom tilstrekkelig til orde. Dessuten viser vårt materiale, som strekker seg fra opptrappingen av luftkrigen 8. juli til våpenhvilen 5. august, en klar overvekt av israelske offisielle talsmenn sammenlignet med palestinske. Til gjengjeld er altså de sivile palestinske stemmene flere. Totalen gir etter NRKs vurdering grunnlag for å hevde at partenes syn er bredt representert i Dagsrevyens dekning.

Per Arne Kalbakk.
Alexandra Beverfjord.
Knut Magnus Berge.

Eksplosiv konfliktDen israelsk-palestinske konflikten er eksplosiv i det norske ordskiftet. NRK som institusjon har ikke noen mening om hvem som «har rett» og hvem som «tar feil» i selve konflikten. NRKs oppgave er å rapportere fakta, bringe de synspunkter partene har og gi relevant bakgrunn. Samtidig skal vi formidle den frykt og lidelse krigen skaper for sivilbefolkningen på begge sider. Det har vi søkt å gjøre i sommerens krig – som i andre viktige konflikter vi dekker.

Krigsreportere og hjemmeredaksjon

Et tosifret antall NRK-journalister har vært involvert i dekningen. Fire av våre mest erfarne krigsreportere ble sendt i krigen og rapporterte fra begge sider av frontlinjen: NRK er stolte av jobben Sidsel Wold, Jan Espen Kruse, Odd Karsten Tveit og Sigurd Falkenberg Mikkelsen gjorde.

Men NRKs dekning har falt organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) tungt for brystet. NRK har en urimelig ubalansert dekning, hevdes det. Og MIFF går hardt ut mot enkeltreportere – særlig krigsreporterne i felt.

Balansekunst

Vi har ingen tro på – eller noe ønske om – at krigsreportere skal være upåvirket av krigen som raser rundt dem, eller av lidelsen de ser. Tvert imot. Reportere i felt skal formidle de observasjoner de selv gjør med sannferdighet, innlevelse og empati. Det har de også gjort. Når det gjelder totaliteten i dekningen er det redaksjonsledelsen hjemme som har oppgaven med å balansere.

Vi vil gjerne imøtegå tre hovedpåstander i klagene til NRK:

1: NRK er ubalansert – propalestinsk og antiisraelsk.

Alle åpne kilder som er brukt i Dagsrevyen gjennom krigen er altså gjennomgått, 39 palestinske og 35 israelske stemmer uttalte seg. Går vi lenger inn i tallene finner vi at 22 offisielle israelske talsmenn uttaler seg, mot 10 palestinske. Samtidig – 29 sivile palestinere mot 13 israelere.

Slike tall forteller selvsagt ikke alt om dekningen. Men å hevde at én av partene ikke slipper til med sine argumenter, er det ikke grunnlag for. I tillegg til krigens gang har vi dekket de diplomatiske forsøkene på å skape fred.

2: NRK taler Hamas sak og underslår informasjon om at Hamas sender raketter mot Israel.

Gjennomgangen av alt NRK har sendt i Dagsrevyen gjennom hele krigen viser noe annet. Raketter skutt ut fra Gazastripen ble bredt omtalt i vår dekning – i de mest intense periodene daglig. Samtidig rapporterte vi om Israels krigføring i Gaza.

3: NRK overdekker Israel-Palestina-konflikten sammenlignet med andre konflikter.

Kanskje er denne konflikten blitt overdekket sammenlignet med andre konflikter – i alle fall hvis en ser historisk på det. Kritikken kunne slik sett vært mer forståelig hvis den handlet om underdekking av andre konflikter. Dessuten er bildet blitt mer nyansert de siste årene. Den israelsk-palestinske konflikten har fått relativt mindre oppmerksomhet. I Midtøsten har fokus vært på den arabiske våren og den påfølgende kollapsen i mange arabiske land. Libya, Irak, Syria og Egypt har fått langt mer oppmerksomhet – også i NRK. Og gjennom vinteren og våren 2014 har konflikten i Ukraina vært den store saken.

Kampanje?

Det rapporteres i mediene om en klagestorm mot NRKs dekning, samtidig som det spekuleres på om NRK har vært utsatt for en kampanje. Det siste kan det neppe herske tvil om. MIFF har kjørt helsides annonser mot NRKs dekning i avisene gjennom sommeren. Organisasjonens ledelse har oppfordret sine 8000 medlemmer til å sende inn klager på dekningen til NRK. Mange av de skriftlige klagene NRK får inn har påfallende likelydende formuleringer. Det er selvsagt helt legitimt at en organisasjon som har til formål å tale Israels sak, gjør nettopp det.

Men det er ikke like selvsagt at «klagestormen» er uttrykk for en folkereisning mot NRKs dekning. Kanskje er den snarere et uttrykk for en interesseorganisasjons vellykkede kampanje?