Debatt

Jeg tror de største oppfinnelsene ligger foran oss | Peder Inge Furseth

  • Peder Inge Furseth
    Professor i innovasjon, Senter for internett og samfunn, BI

Utvikling av bedrifters, kommuners og samfunns inntjeningsmodeller er mye viktigere enn det både teknologi og nye ideer er, skriver Peder Inge Furseth. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Mer enn 90 prosent av alle ingeniører og vitenskapsmenn og – kvinner gjennom verdenshistorien lever i dag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 15. oktober utfordrer økonomen Robert J. Gordon betydningen av den digitale revolusjonen. Han konkluderer med at de store oppfinnelsenes tid er forbi. Jeg ser minst tre problemer med professor Gordons konklusjon.

Ser bare det som kan tallfestes

Det ikke alt som kan måles. Gordon ser bare det som kan tallfestes. Ny teknologi utvikler medisin, bedre maskiner og mye annet. Mer enn 90 prosent av alle ingeniører og vitenskapsmenn og – kvinner gjennom verdenshistorien lever i dag.

Betydningen av hvordan den teknologiske utviklingen bedrer livskvaliteten for milliarder av mennesker er omfattende, og kan ikke tallfestes fullt ut.

De mest oppdaterte tallene Gordon benytter, er fra 2014, og de viser en nedadgående tendens i produktivitet i USA. Men ferske tall viser at produktiviteten i USA steg mer fra 2014 til annet kvartal i år enn den gjorde i fireårsperioden frem til 2014.

  • Les også: Den store AI-bløffen

Peder Inge Furseth er professor i innovasjon, Handelshøyskolen BI, Senter for internett og samfunn. Foto: BI

Krever andre verktøy

Gordon ser på fysiske produkter, og ikke på de tjenestene som de leverer. Men verdien av oppfinnelser som elektrisiteten og forbrenningsmotoren ligger i de problemene de løser for oss – de ligger i tjenestene de gjør for oss. Tjenesteinnovasjon krever andre verktøy enn produktinnovasjon. De verktøyene kan jeg ikke se at Gordon har benyttet.

Løsningene for vår velstandsøkning ligger ikke i digitale teknologier alene, selv om de er viktige. Utvikling av bedrifters, kommuners og samfunns inntjeningsmodeller er mye viktigere enn det både teknologi og nye ideer er. Jeg tror de største oppfinnelsene ligger foran oss og ikke bak oss.

Les mer om

  1. Teknologi
  2. Debatt
  3. Digital