Noora er blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Uansett om hun ble voldtatt av Nikolai eller ikke. | Kaveh Rashidi

Alle vil vite om Noora ble voldtatt av Nikolai, broren til William. Men hun har uansett blitt utsatt for et seksuelt overgrep, en handling som ofte bagatelliseres fordi det ikke har vært et samleie, skriver lege Kaveh Rashidi.

Seksuelle overgrep blir ofte bagatellisert fordi det ikke har vært et samleie.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter fredagens episode av Skam så vi at Noora våknet til sengs med Nikolai, broren til William, etter en natt med mye alkohol. Hun husker kun bruddstykker av nattens fest, og er redd for at hun er blitt voldtatt.

Hvis det viser seg at hun ikke har blitt voldtatt vil mange seere bli lettet, selv om hun fortsatt sannsynligvis har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Hvis Nikolai voldtok henne er det selvfølgelig langt verre, men hvis han skjenket henne og tafset på henne er det fortsatt en alvorlig handling.

Det er rikelig med kommentarer på nettet som: «Selv om broren til William HELT KLART har løyet til Noora på et tidspunkt, må vi ikke ta forhastede konklusjoner her.» Samme person skriver videre: «Selv om det vekkes mye uro til Nikolai nå, så kan vi heller ikke være for sikre. (…) Poenget her, er at vi ikke veit sikkert om Noora faktisk har blitt voldtatt.»

Slike holdninger er dessverre utbredte og svært destruktive både på et samfunnsnivå, og for Noora.

Nooras skyld og skam – og stillhet

Noora gjennomgår en normal reaksjon i etterkant av et overgrep. Hun er full av angst og frykt, viser økt irritasjon og sinne, og er selvfølgelig veldig lei seg. Det er velkjent, som ved de fleste traumer, at offeret ofte sitter igjen med slike følelser.

Dessverre virker det som at Noora, lik mange overgrepsofre, også skammer seg og føler en viss skyld for situasjonen hun «satte seg selv i». Årsakene til en slik reaksjon er mangfoldige, men effekten er entydig: Det gjør vondt verre for ofre som Noora.

Fordi Noora drikker og «bare» blir tafset på, havner handlingene til Nikolai i en moralsk gråsone for mange, noe det ikke burde gjøre

Noora har ikke fortalt om hendelsen til venner, og skam— og skyldfølelse er to av de viktigste årsakene til dette. Til tross for at Noora har sunne holdninger og et sterkt nettverk, holder hun, som mange i samme situasjon, hendelsen skjult.

Å stå alene etter et overgrep gjør tilhelingen vanskeligere og øker sjansen for plager senere i livet. I tillegg vil åpenhet om et overgrep gjøre det enklere for andre i samme situasjon å stå frem.

Underrapportering av seksuelle overgrep er også et stort samfunnsproblem, og mørketallene er antakeligvis større enn ved voldtekt.

Hvis Noora hadde blitt voldtatt uten å ha drukket ville situasjonen vært annerledes, fordi det da er mer aksept i samfunnet for at handlingen utelukkende er Nikolai sin skyld. Fordi Noora drikker og «bare» blir tafset på, havner handlingene til Nikolai i en moralsk gråsone for mange, noe det ikke burde gjøre.

To grunnleggende utfordringer

Skam speiler to grunnleggende utfordringer knyttet til seksuelle overgrep:

For det første må overgrep forebygges. Til dette kreves økt kunnskap og sunnere holdninger på et individnivå – noe Nikolai mangler.

Den andre utfordringen er å forebygge senskader. Da er første steg å øke åpenheten om overgrep slik at man kan få tilbud om hjelp. Til dette kreves holdningsendringer på et samfunnsnivå — noe reaksjonene på Skam-episodene tyder på at vi fortsatt mangler.

Det er godt mulig at Nikolai ikke forgrep seg på Noora den kvelden, det vet vi fortsatt for lite om. Og i den grad man kan gradere, så er det for all del verre hvis Noora ble voldtatt enn hvis hun ble tafset på.

Likevel, det enorme skillet vi har mellom overgrep med og uten penetrering undergraver alvorligheten det enkelte offeret kan føle ved et seksuelt overgrep.

Videre er det belastende for de som har opplevd overgrep, og det kan føre til flere overgrep.

Det er beundringsverdig at manusforfatteren lar seriens sterke protagonist gjennomgå et overgrep. Det viser at overgrep kan skje med alle kvinner og at selv de antatt sterkeste kan få livene sine ødelagt av det.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Visste du at Ulrikke Falch, som spiller Vilde i Skam, har skrevet debattinnlegg hos oss nylig?

Altfor mange har lagt sitt elsk på William, skriver Asli Altunøz (18):

Snakker vi for mye om Skam? Tegnehanne:

Hvorfor faller jenter som Noora for badboys som William, egentlig? Fenomenet debatteres i Aftenpodden Si ;D:

Du kan abonnere på podkasten i iTunes, søke på Aftenposten i din podkast-app eller høre den med ett klikk her: