Debatt

Kort sagt, fredag 29. november

  • Debattredaksjonen

Aprilsnarr i november. Markedskraft mot klodens feber. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bussfelt forbeholdt syklister

Jeg trodde det var aprilsnarr i november, men faktum er at Oslos bystyre har gjort bussfeltene om til sykkelstier. I den eventyrlige rushtrafikken i Bygdøy allé og andre trafikkerte strekninger står bussene og stanger i endeløse køer, mens bussfeltet står tomt i påvente av de unge og spreke på sykkelpiggdekk og gummisåler.

Alle påstår de er for kollektivtrafikken, men holdeplasser nedlegges og billettprisene øker. Hovedstadslivet er blitt et «survival of the fittest» – den sterkestes rett.

Erik Henning Edvardsen, Oslo


Markedskraft mot klodens feber

I en kronikk i Aftenposten 24. november er professor Thomas Hylland Eriksen bekymret for global oppvarming. Det er en bekymring jeg deler. Eriksens svar på utfordringen er å søke etter alternativer til kapitalisme. Han mener at den «i sitt vesen er destruktiv, fordi den bygger sin eksistens og suksess på økonomisk vekst som betingelse og billig energi som drivstoff».

Mens vi venter på disse alternativene, vil jeg slå et slag for mer bruk av de mulighetene en markedsøkonomi tross alt gir:

Sett en pris på utslipp av klimagasser i form av avgift eller bruk av klimakvoter. Det vil gjøre det mer lønnsomt å redusere utslipp og mer lønnsomt å lete etter alternative løsninger, herunder billigere, utslippsfri energi. For mange land uten mye vannkraft er slike energiløsninger nødvendige. De må kunne heve levestandarden til sine innbyggere samtidig som globale utslipp av klimagasser bringes ned mot null.

Men tiden er knapp. For å fremskynde overgangen bør Norge og andre land med høye inntekter også øke støtten til utviklingen av ny teknologi. For klimaet vil det ikke spille noen rolle om gode løsninger er frembrakt av idealister eller av folk som drives av ønsker om anerkjennelse eller økonomisk gevinst.

Universitetene bruker konkurranse for å finne frem til de beste professorene. Konkurranse kan også brukes til å finne klimaløsninger, endog innenfor rammen av markedsorienterte økonomier.

Knut Moum, samfunnsøkonom

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt