Saken om Arnesen og Skoghøy er fremstilt unyansert | Erik Magnus Boe

  • Erik Magnus Boe
Er dommen fra 2012, som Arnesen og Skoghøy var med på, faktisk blitt lest – av journalister og av alle som har uttalt seg i saken, skriver Erik Magnus Boe. På bildet: Jens E. Skoghøy

Er virkelig habilitetsløsningen i saken så enkel og krystallklar som den er blitt fremstilt?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er fint å få habilitetsspørsmål offentlig belyst, men denne gang har jeg blitt mer og mer forbauset over Aftenpostens merkverdig ensidige fremstilling av saken rundt Finn Arnesen og Jens Edvin A. Skoghøys habilitet i Nav-granskingen.

Er virkelig habilitetsløsningen så enkel og krystallklar som den er blitt fremstilt? Er dommen fra 2012, som Arnesen og Skoghøy var med på, faktisk blitt lest – av journalister og av alle som har uttalt seg i saken? I så fall hvor ordentlig? (Rt. 2012 side 313 flg.)

Les også

Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile

Erik Magnus Boe er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Dømt med rette

Dommen handler ikke om uskyldig domfellelse for trygdebedrageri, den dreier seg knapt om trygdebedrageri overhodet. Dommens alt vesentlige spørsmål og innhold dreier seg om to andre ting, nemlig om tiltalte skal dømmes for grovt kreditorsvik og for grov hvitvasking av penger. Så å si hele dommen dreier seg om det. Kun ett kort avsnitt – av ‘dessuten’-slaget – handler om trygdebedrageri, nemlig avsnitt 35. Der var forholdet til og med annerledes enn det som mediene med rette har anklaget domstolene for. For domfelte var arbeidsfør, han var i arbeid enda han mottok sykepenger. Han ble med andre ord dømt med rette.

Uttalelsen i dommen som er avgjørende for habilitetsbedømmelsen, lyder slik:

« (35) A dømmes videre for trygdebedrageri med omkring 230 000 kroner, i perioden fra august 2009 til mai 2010. Grunnlaget for domfellelsen er at A mottok sykepenger fra NAV til tross for at han var i arbeid og i perioder også oppholdt seg i utlandet. Isolert sett ville straffen for trygdebedrageriet være fengsel i omkring 90 dager.»

Saken er blitt fremstilt unyansert og til dels skjevt i Aftenposten, skriver innleggsforfatteren. På bildet: Finn Arnesen.

Obiter dictum

Som vi forstår, var det ikke ‘eksporten’ av sykepengene som gjorde det nødvendig å dømme A for trygdebedrageri; vedkommende skulle aldri ha hatt sykepenger. Uttalelsen om å ta med sykepenger til Kanariøyene er det som jurister kaller ‘obiter dictum’, det vil si overflødige for domsslutningen. Det dommerne sa om’ trygdeeksport’ var feil, ja det var det. Men det betyr ikke at de blir inhabile til å granske hele feltet til Nav-skandalen. Det skal en god del til for å bli inhabil.

Habilitetsspørsmål har vært et hovedansvarsfelt for meg i over 50 år. Det har det ikke vært for noen av dem som Aftenposten har intervjuet, og som har uttalt seg bramfritt om løsningen. Saken er blitt fremstilt unyansert og til dels skjevt i Aftenposten. Nå som Justisdepartementets lovavdeling har trukket frem de avgjørende habilitetsomstendighetene, er det grunn til å spørre Aftenposten: Hadde det ikke vært på sin plass å gjengi disse avgjørende grunnene fremfor å fortsette å gi inntrykk av at det bare er svaret som Aftenposten har brakt til torgs, som er holdbar jus?

Oppdatert: Det stod i den opprinnelige versjonen at dommen var fra 2002. det rette er 2012.

Les også

Aftenposten mener: Underlig avgjørelse om inhabilitet


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.