Vanlig håndsåpe fungerer faktisk mye bedre mot koronavirus enn Antibac! Lund, Wilson og Bjørnestad

  • Reidar Lund
  • Steven Ray Wilson
  • Victoria Ariel Bjørnestad
Vasker du hendene med såpe, er du med på en viktig nanokrigføring mot koronaviruset, skriver innleggsforfatterne.

Hemmeligheten er at såpe løser opp viruset så det ikke klarer å infisere andre celler.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hvordan kan det ha seg at vanlig såpe er så viktig i bekjempelse av virus, inkludert koronautbruddet? Svaret ligger i kjemi og nanoteknologi.

I lys av koronautbruddet har det vært mye fokus på Antibac som hovedsakelig inneholder sprit, litt vann og kanskje noen andre «desinfiserende» stoffer som tiltak for å forhindre smitte.

Reidar Lund er førsteamanuensis i kjemi ved Universitetet i Oslo.

Antibac er en viktig ingrediens i kampen mot viruset. Mange frykter derfor at det skal gå tomt for Antibac i butikken, til tross for at helt vanlig håndsåpe faktisk fungerer mye bedre!

Hvorfor er det slik at kjedelig såpe er så effektivt i krigen mot virus?

Slik er viruset sammensatt

For å forstå hvordan såpe kan bekjempe virus, må vi først vite hvordan virus og såpe er sammensatt kjemisk. Koronaviruset, som mange andre virus, består hovedsakelig av tre forskjellige komponenter: lipider (fettstoffer), RNA (arvestoffer) og proteiner. Viruset er såkalte nanopartikler, som er bare noen titalls nanometer store (1 nm = 0,0000001 cm).

Steven Ray Wilson er professor i kjemi ved Universitetet i Oslo.

Disse nanopartiklene er ikke levende på samme måte som bakterier og våre egne celler, ettersom de bare kan reprodusere arvematerialet sitt med hjelp fra maskineriet til andre organismer.

Men for at viruset skal kunne fraktes mellom celler som de kan utnytte for denne reproduksjonen, må arvematerialet beskyttes inni en konstruksjon som blir satt sammen på forbløffende vis, gjennom en prosess som kalles selvorganisering.

Koronaviruset: et hus som bygges av seg selv

Selvorganisering er en av naturens måter å bygge kompliserte strukturer. Lipider fungerer som byggeklosser som spontant kan organisere seg til en liten kule (f.eks. koronaviruset), en slangeaktig konstruksjon (ebolavirus) eller stavformede strukturer (tobakksvirus).

Victoria Ariel Bjørnestad er stipendiat i kjemi ved Universitetet i Oslo.

Det er vanskelig å forsøke å oversette dette til våre daglige observasjoner i verden. Se for deg det absurde bildet av at vi tar murstein, planker, isolasjon og kaster det opp i luften, hvorpå det deretter faller sammen i form av et ferdig hus.

I naturen er derimot en slik byggeprosess helt vanlig; komplekse molekyler og virus kan selv sette seg sammen til intrikate nanostrukturer, bare med litt hjelp fra vann! Vi kan også nevne at kjemikere «lærer» av transportegenskapene til virus for å levere medisiner til kroppen på en målrettet måte.

Les også

Aftenposten mener: Norske myndigheter må gi tydeligere føringer om koronaepidemien

Såpe er kjemisk krigføring på nanonivå

For å oppsummere: Koronaviruset bærer altså arvestoffet sitt inni en rund, selvorganisert «lipid-båt» på vei til sitt neste offer. Og det er her såpe kommer inn i historien.

Vanlig såpe (enten flytende eller fast), også kalt surfaktant eller detergent, er molekyler som ligner på lipider. Disse molekylene har en «hale» som ikke vil være i kontakt med vann og et «hode» som er liker seg godt i vann.

Når disse molekylene løses i vann, setter de seg dermed sammen til små kapsler, såkalte miceller, for at halene skal ha minst mulig kontakt med vannet rundt. Ikke helt ulikt hvordan «båten» til viruset er satt sammen!

Et viktig prinsipp i kjemien er at «likt løser likt», for eksempel at fettaktige stoffer løser seg bedre i andre fettstoffer. Det er jo godt erfart av de fleste at det er mye lettere å vaske fettflekkete klær eller gjøre rent i huset hvis man kan ha litt såpe i vaskevannet. Men såpemolekylene løser også opp på nanonivå.

Les også

Høie: Hovedbølgen av viruset kan vare i ett år

Sprit er mindre effektivt

Når såpemolekylene kommer i kontakt med et virus, vil de løse opp fettstoffene som holder viruset sammen, slik at det faller fra hverandre og ikke lenger er en partikkel som kan infisere celler.

Det samme skjer med bakterier som også består av en hinne med fettstoffer som holder det sammen.

Sprit, etanol, gjør litt av det samme, men det er mye mindre effektivt, da vi trenger langt større mengder.

På den annen side er slike preparater svært praktiske for hyppig og enkel vask når disse er mest tilgjengelig. Med andre ord: såpe og Antibac er partnere i kampen mot koronaviruset!

Når du vasker hendene med såpe, er du faktisk med på en viktig nanokrigføring mot koronaviruset ved at såpemolekylene løser opp sin «onde slektning» fra biologiens verden, viruset.

Og med det ønsker vi deg en god håndvask!

Oppdatert onsdag 11. mars etter ønske fra forfatterne. Følgende to setninger ble lagt til: «Antibac er en viktig ingrediens i kampen mot viruset» og «På den annen side er slike preparater svært praktiske for hyppig og enkel vask når disse er mest tilgjengelig. Med andre ord: såpe og Antibac er partnere i kampen mot koronaviruset!».

Les også

De siste bølgene av spanskesyken var mer alvorlige enn de første. Kan noe slikt skje med det nye koronaviruset? | Svenn-Erik Mamelund

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.