Økt legeutdanning i Norge – breddeuniversitetene tar jobben! | Olsen, Stølen, Borg og Husebekk

Når kartet over fremtidens medisinerutdanning skal tegnes, bør pasientens og helsetjenestens behov veie tungt, skriver innleggsforfatterne.

Vi ønsker at flere leger utdannes i Norge, men et nytt fakultet er unødvendig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Flere leger bør utdannes i Norge. Slik konkluderer Grimstadutvalget. Det er feil når fire forfattere skriver i Aftenposten 28. juli at «de fire norske medisinske fakultetene har meldt om mettet kapasitet».

Vi støtter Grimstadutvalgets anbefaling og ønsker 440 nye studieplasser velkomne. Årets tildeling av 80 nye studieplasser er en god start.

Ønsker nye samarbeidsmodeller

Forfatterne påpeker at «flere studieplasser her gjør desentralisering uunngåelig». Det er begrensninger i praksisplasser og ikke undervisning ved universitetene som setter tak på hvor mange vi kan utdanne. Derfor samarbeider vi med større og mindre sykehus og kommunal helsetjeneste i regionene om praksis og klinisk undervisning.

NTNU Link er et samarbeid med sykehusene i Levanger og Namsos og kommunehelsetjeneste ved fastlegekontorer. Finnmarks modell gir Universitetet i Tromsø-studenter klinisk praksis og undervisning ved sykehuset i Hammerfest og kommunehelsetjenesten i Alta og i Karasjok.

Universitetet i Bergen (UiB) samarbeider med Stavanger Universitetssjukehus som er læringsarena for 190 studenter årlig. UiB har lansert «Vestlandslegen» – en modell for utdanning på og for Vestlandet. I motsetning til det kronikkforfatterne hevder, har UiB invitert Universitetet i Stavanger (UiS) til samarbeid. Universitetet i Oslo (UiO) ønsker tilsvarende økt samarbeid med sykehusene på Østlandet og Sørlandet. Nok et medisinsk fakultet er ikke nødvendig.

Hensynet til pasienten bør avgjøre

Forfatterne skriver at UiS kan tilby «70 norske medisinstudenter i utlandet å gjennomføre de tre siste årene, og med det umiddelbart redusere antallet utenlandsstudenter». Dette er en modell som Grimstadutvalget ikke anbefaler.

Ved flere utenlandske studiesteder hvor norske legestudenter utdannes er teoretisk utdanning og praksis adskilt. Legeyrket er et praktisk yrke, og det er viktig at studentene møter pasienter fra første studiedag. Slik rustes studentene best for en praktisk legehverdag.

Når kartet over fremtidens medisinerutdanning skal tegnes, bør pasientens og helsetjenestens behov veie tungt. Derfor bør vi følge Grimstadutvalget.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter