Debatt

Kort sagt, søndag 26. juli

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Kommunalministeren svarer om prosessen for nytt regjeringskvartal. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Grundig og åpen prosess for nytt regjeringskvartal

Sivilarkitekt og tidligere byplansjef Ellen de Vibe mener i et debattinnlegg i Aftenposten 22. juli at jeg har en lettvint omgang med egne retningslinjer når det gjelder utbyggingen av det nye regjeringskvartalet. Det stemmer ikke.

Det er ni år siden terroren rammet oss og vi måtte starte arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet. I 2012 vurderte politi og sikkerhetsmyndigheter at et samlet departementsfellesskap er å foretrekke. Statens egne retningslinjer har vært fulgt med en rekke utredninger av kulturminner, arkitektur, bymiljø, funksjonalitet og sikkerhet.

Det har vært utarbeidet konseptvalgsutredning, planprogram, rom- og funksjonsprogram, konsekvensutredninger og reguleringsplan. Også utbyggingen under bakken har fulgt normale prosedyrer med ekstern kvalitetssikring. Hensikten med retningslinjene er at staten ikke skal fatte vedtak basert på manglende kunnskap om konsekvensene.

Etter en lang, grundig og åpen prosess, har folkevalgte organer gått inn for å bygge et grønnere og mer åpent regjeringskvartal – til glede for byen, landet og alle som skal jobbe der.

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Regjeringskvartalet
  3. Byutvikling