Hvorfor skal det være utenkelig at koronaviruset ble skapt på et laboratorium? | Biljana Stangeland

  • Biljana Stangeland
Noen påstår at forskere vet at koronaviruset ikke er skapt på laboratoriet. Dette støttes ikke fullt ut av verdens ledende koronaforsker, ei heller av Nature, verdens ledende tidsskrift for forskning, skriver molekylærbiolog Biljana Stangeland.

Forskere risikerer stilling, anseelse og finansiering hvis en stiller spørsmål ved koronavirusets opphav.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norge er ingen stor genteknologinasjon. Hverken antall publikasjoner i fagtidsskrifter eller patenter avspeiler Norges enorme rikdom målt i BNP pr. capita. En dag tidlig i juni kunne man i magasinet Forbes lese historien om det norske selskapet Immunor AS, som er i ferd med å utvikle en vaksine mot covid-19.

Artikkelen i Forbes var basert på et NRK-intervju med vaksineforskeren i Immunor, Birger Sørensen. Forskeren viste til sin publiserte forskningsartikkel og argumenterte for at tilnærmingen deres er unik, noe som potensielt kunne gi et forsprang i den harde, internasjonale konkurransen.

Stemplet som konspirasjonsteori

Sørensen sa også at hans forskning støtter hypotesen om at koronavirus kan ha vært et utilsiktet utslipp fra et laboratorium. Dette ble for kontroversielt og provoserende. Forbes endret originalhistorien i takt med at NRK publiserte et «dementi» der to universitetsforskere innen immunologi argumenterte mot laboratorieopphavhypotesen.

Biljana Stangeland, PhD molekylærbiolog

I den endrede Forbes-historien ble Sørensens fremstilling avvist, og han selv ble beskyldt for å ha brukt det hele i reklameformål. Alt ble i etterkant krydret av Faktisk.no med «høyreradikale» og «konspirasjonsteori» for å gjøre det helt uspiselig. Hvem skulle nå våge å komme med motargumenter? Og snipp snapp snute, så var denne «konspirasjonsteorien» ute.

Les også

Viruslaboratorium i Wuhan: Umulig at vi er kilde til pandemien

Responsen i utlandet lot heller ikke vente på seg. Briten Peter Daszak skrev raskt et innlegg i The Guardian med tittelen «Ignorer konspirasjonsteorier. Forskere vet at covid-19 ikke er skapt på laboratoriet».

Stort sett ber han oss la være å stille spørsmål ved koronavirusets opphav. For dem som ikke vet hvem Daszak er, kan han fremstå som en uavhengig ekspert. I realiteten er han Principal Investigator (PI) og har hatt en sentral rolle i innsamlingen av koronavirus fra flaggermus i grottene i Kina og finansieringen av forskningen til Zhengli Shi fra Wuhan institutt for virologi.

Les også

Koronaviruset er neppe sluppet ut av Wuhan-laboratoriet | Nils Chr. Stenseth

Sammenlignet med den norske vaksineforskeren Sørensen sitter Daszak opp til ørene i interessekonflikter. Likevel hører man på ham, mens Sørensen blir diskreditert.

Risikerer stilling og anseelse

Daszak sier i tittelen «Forskere vet at covid-19 ikke er skapt på laboratoriet». Dette støttes ikke fullt ut av verdens ledende koronaforsker, ei heller av Nature, verdens ledende tidsskrift for forskning. Dessuten hvorfor skulle det være så utenkelig?

Det finnes en lang liste over dokumenterte utilsiktede laboratorieutslipp fra godt fungerende og overvåkede forskningslaboratorier verden rundt, ikke minst i forbindelse med sarsforskning. Alle disse laboratoriene hadde som mål å forsvare oss mot en potensiell epidemi.

Les også

Aftenposten mener: Diskusjonen om det kinesiske laboratoriet er mindre viktig

Opphavet til koronaviruset er ikke avklart. Mye av bevismaterialet er mangelfullt, men vi vet mer nå enn for noen måneder siden.

Kan forskning gi svaret? Trolig ikke alene. Når politiske og økonomiske interesser holder et jerngrep om vitenskapelige spørsmål, blir det vanskelig. Ønsker man virkelig å risikere stilling, anseelse og finansiering ved å rote seg inn i et vepsebol som dette?

Kanskje best å holde seg til den offisielle versjonen? Nei, det skal ikke være lett. Politikk er vanskeligere enn genteknologi, for å parafrasere Einstein.

For mer informasjon les tilleggsmaterialet publisert på min blogg.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter