Uforsvarlig ny retningslinje for behandling av kjønnsinkongruens | Surén, Wæhre, Tønseth, Bauge og Stoltenberg

Selv om retningslinjen uttrykker en intensjon om et sterkere vitenskapelig grunnlag, er det uklart hvordan man vil sikre at dette blir noe av, skriver innleggsforfatterne.

Bortfall av psykiatrisk utredning og manglende krav til behandling og oppfølging er bekymringsfullt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 24. juli svarer Helsedirektoratet på vår kritikk av den nye faglige
retningslinjen for kjønnsinkongruens. De mener vi har misforstått formålet med retningslinjen, og at den «ikke er en retningslinje for behandlingstiltak». Det synes vi er rart, all den tid mesteparten av retningslinjen handler om kjønnsbekreftende behandling.

Alle aktuelle behandlingstiltak beskrives, og helseregionene pålegges å etablere behandlingstilbud. Problemet er mangelen på konkret veiledning i hvordan behandlingen skal gis. Det stilles ikke krav til hva utredning og oppfølging skal inneholde, og indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling er ikke spesifisert.

Videre henviser direktoratet til internasjonale retningslinjer for å begrunne at psykiatrisk utredning ikke er nødvendig. Dette er en betydelig endring fra gjeldende retningslinjer som behandlere vanligvis forholder seg til. Både World Professional Association for Transgender Health og Endocrine Society oppfordrer til psykiatrisk utredning før behandling settes i gang.

Påstanden om at lang klinisk erfaring kan kompensere for mangelfullt kunnskapsgrunnlag, er også problematisk. Disse kliniske erfaringene er i liten grad dokumentert. Selv om retningslinjen uttrykker en intensjon om et sterkere vitenskapelig grunnlag, er det uklart hvordan man vil sikre at dette blir noe av.

Vi fastholder derfor vår bekymring for at retningslinjen ikke vil gi et forsvarlig helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens.
Innlegget er skrevet av:

Pål Surén, barnelege og forsker, Folkehelseinstituttet

Anne Wæhre, barnelege og forsker, Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, Oslo universitetssykehus

Kim Alexander Tønseth, plastikkirurg, klinikksjef og professor, leder av Nasjonal
behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, Oslo universitetssykehus og Universitetet i
Oslo

Ingvild Skogen Bauge, barne- og ungdomspsykiater, leder i Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri

Camilla Stoltenberg, lege og direktør, Folkehelseinstituttet


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter