Å få sitt smittevernpass påskrevet er verdt noe hvis smitten stoppes!

35 artikkelforfattere er lei av kritikk av FHI. Hva jeg spesifikt refses for, vet jeg ikke, for det står ikke i artikkelen.

FHI er svært flinke på mange områder, deriblant statistikk og overvåking. Men rådgivning om praktisk smittevern har ikke vært deres sterkeste side, mener Bjørg Marit Andersen. På bildet: Camilla Stoltenberg, direktør i FHI.
  • Bjørg Marit Andersen
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som tidligere smittevernlege ved OUS-Ullevål angripes jeg og to andre av 35 smittevernansvarlige. I et fellesskriv understreker de sitt gode forhold til Folkehelseinstituttet (FHI) og har full tiltro til deres kompetanse og vurderinger ved pandemien.

De 35 innleggsforfatterne er lei av kritikk av FHI og underkjenner meg og de to andre som «smitteverneksperter». Hva jeg spesifikt refses for, vet jeg ikke, for det står ikke i artikkelen.

Et argument at jeg har vært i «opposisjon»?

FHI er svært flinke på mange områder, deriblant statistikk og overvåking, men rådgivning om praktisk smittevern har ikke vært deres sterkeste side. FHI er en viktig rådgiver og premissleverandør til helsemyndighetene under pandemien og spiller en sentral rolle for myndighetenes smitteverntiltak. Utviklingen av pandemien er avhengig av gode stopptiltak.

Jeg har i en rekke innlegg i mediene dokumentert mitt syn på råd og tiltak fra FHI. Referanseliste for noen artikler er vedlagt. Jeg kan ikke se at min ekspertise eller kunnskap trekkes særlig i tvil.

De 35 forfatterne går ikke konkret inn på noe av det jeg eller andre har skrevet om FHI sine råd. De argumenterer derimot med at jeg i alle år har vært «i opposisjon». Jeg lurer på hva slags faglig argument det er. Mener de at kritiske synspunkter om FHIs smitteverntiltak fremsatt av meg og andre eksperter ikke bør være tilgjengelige for allmennheten?

Kanskje svaret ligger i kritikken

Norge har håndtert pandemien bedre enn mange andre land. Derfor lurer de 35 forfatterne på hvorfor min og andres «kraftige og stadige kritikk fremsettes i et land som har håndtert pandemien bedre enn de aller fleste andre». Kanskje svaret delvis ligger i kritikken fremsatt av flere eksperter vedrørende betydelige mangler ved en rekke av FHIs smitteverntiltak.

Referanseliste: