Tvilsomme påstander om immunitet mot covid-19

  • Stig S. Frøland
    Stig S. Frøland
    Professor i medisin
Aftenposten trykket 16. februar en artikkel med tittelen «– Smittes du nå, er du beskyttet mot korona i 20-30 år». Debattanten er kritisk.

Påstanden om at koronaimmunitet varer i flere tiår, er «synsing» uten empirisk belegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten trykket 16. februar en artikkel med den oppsiktsvekkende tittelen «– Smittes du nå, er du beskyttet mot korona i 20-30 år». Overskriften er basert på et intervju med London-epidemiologen François Balloux.

Påstanden om at koronaimmunitet varer i flere tiår, er imidlertid «synsing» uten empirisk belegg, heller ikke fra infeksjoner med andre koronavirus enn covid-19.

Balloux får imidlertid støtte fra professor Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø. Lund baserer seg på det velkjente faktum at det under spanskesyken i 1918-1920 særlig var unge og ikke eldre som ble rammet.

Ifølge ham kan dette skyldes at eldre hadde immunitet mot influensavirus fra «russerinfluensaen» som herjet i 1889-1894. Hypotesen er høyst spekulativ og svekkes ytterligere ved usikkerheten om «russerinfluensaen» virkelig var forårsaket av et influensavirus.

Årsaken kan ha vært et koronavirus. Russerinfluensaen hadde en rekke likhetstrekk med dagens pandemi. Særlig eldre ble rammet, ofte med tap av luktesans og senfølger som minner om «long-covid». Det var ofte påvirkning av mange organer i tillegg til luftveiene. Også denne pandemien kom i flere bølger.

At koronavirus var årsaken, er foreløpig bare en hypotese, men påstanden om langvarig immunitet mot covid-19 mangler uansett dokumentasjon.