Mer enn hver femte lærer er ikke kvalifisert for å sette karakterer. Det er bekymringsfullt.

  • Thom Jambak
I norsk skole er det gjeldende praksis at ukvalifiserte vikarer setter karakter på elevene dersom de tar over en klasse ut året. Slik har det vært lenge. Og slik fortsetter det år etter år, skriver Thom Jambak.

Et minstekrav bør være at de som setter karakterer, er lærere med godkjent utdanning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den siste tiden har det vært en diskusjon rundt opptakssystemet til høyere utdanning. Det er blitt problematisert at unge mennesker må bruke flere år til å ta opp fag. Samtidig preges videregående skole av stadig sterkere karakterjag.

Debatten om hvordan vi skal rangere søkere ved opptak er viktig. Det er bra at mange engasjerer seg.

Krever omfattende kunnskap

Få har imidlertid stilt spørsmål ved selve grunnlaget for rangeringen: Det vil si standpunktkarakterene som utgjør elevenes vitnemål. I det norske systemet kan hver enkelt standpunktkarakter få stor betydning.

Da er det desto mer bekymringsfullt at en betydelig andel av disse karakterene, settes av skoletilsatte uten lærerutdanning.

Å sette presise og rettferdige fagkarakterer på en seksdelt karakterskala er en svært krevende øvelse. Det krever omfattende kunnskap i det aktuelle faget. I tillegg trengs det pedagogisk og didaktisk kompetanse.

Sist, men ikke minst, er det en fordel med erfaring. Et absolutt minstekrav bør være at de som setter karakterer, er lærere med godkjent utdanning.

Klart flere ukvalifiserte lærere på yrkesfag

Dessverre er dette et godt stykke unna realitetene i videregående skole i dag. 20 prosent av alle årsverk i videregående opplæring utføres av lærere uten praktisk-pedagogisk utdanning eller annen lærerutdanning. Det si at mer enn hver femte lærer ikke er kvalifisert for å sette karakterer på elevene sine.

Fagene matematikk og geografi har lavest andel kvalifiserte lærere. Det er også høyere andel ukvalifiserte blant langtids- og korttidsvikarer. I norsk skole er det gjeldende praksis at ukvalifiserte vikarer setter karakter på elevene dersom de tar over en klasse ut året. Slik har det vært lenge. Og slik fortsetter det år etter år. Uten at politikerne viser noen vilje til å gjøre noe med det.

De hadde ikke trengt å se lenger enn til Sverige for å finne et skolesystem der ukvalifiserte ikke har lov å sette karakterer.

Andelen ansatte uten pedagogisk utdanning er klart høyere på yrkesfag enn på studieforberedende både i fellesfagene og i programfagene.

Dette er spesielt bekymringsfullt fordi yrkesfagelevene konkurrer med hverandre om inntak til vg2 på bakgrunn av karakterene fra vg1, mens karakterene fra vg2 er viktige i konkurransen om læreplasser.

Ansvaret ligger hos politikerne

Jeg vil understreke at det arbeides godt og systematisk med vurderinger i norsk skole. Lærere og ledere strekker seg langt for å sikre at karakterene blir så riktige og rettferdige som mulig.

Dessverre undergraves dette arbeidet av mangel på lærere. Lærere vet hvor mye karakterene betyr for elevene.

Jeg er tillitsvalgt i Norges største lærerorganisasjon. Jeg kunne ønske at jeg kunne garantere elever og foreldre en rettferdig og forsvarlig konkurranse om studieplasser og plasser i videregående opplæring. Men det kan jeg dessverre ikke.

Når mer enn 20 prosent av lærerne ikke er kvalifisert for å sette karakterer, blir rettferdighet en illusjon. Sånn kan det ikke fortsette.

Ansvaret ligger hos politikerne både nasjonalt og lokalt.