Debatt

Kort sagt, torsdag 2. juni

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Atomvåpen. Skatteetaten.Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Feilaktig om atomvåpenforbudet

Faren for bruk av atomvåpen er større enn noen gang. Så lenge masseødeleggelsesvåpen finnes, er det fare for at de blir brukt, enten det er et resultat av en villet handling, en feilberegning eller ulykke.

Når spenningen stiger, øker faren for misforståelser. Vi kan snuble inn i en atomkrig som kan bety slutten for vår sivilisasjon. Likevel har ikke Norge tatt avstand fra atomvåpen.

Hvordan Norge stiller seg til FNs atomvåpenforbud, er et viktig utenrikspolitisk spørsmål. Derfor er måten Aftenposten i en artikkel fremstiller forbudet og debatten på, svært uheldig. Artikkelen handler om LOs enstemmige støtte til norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud, fremstiller forbudet og debatten

Fire av fem nordmenn ønsker å forby atomvåpen. Venstre, KrF, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne alle har vedtatt at Norge skal ratifisere atomvåpenforbudet. Arbeiderpartiet har vedtatt at det bør være et mål å signere. Likevel omtaler Aftenposten støtte til FNs atomvåpenforbud som «fredsbevegelsens kontroversielle standpunkt».

Artikkelen fremstiller det som at FNs atomvåpenforbud utfordrer Nato-solidariteten, til tross for at norsk Nato-medlemskap og FNs atomvåpenforbud juridisk er fullt forenelig. Avisen velger mellomtitler som «I utakt med befolkningen» om LOs-forslag, noe spørreundersøkelser viser er regelrett faktafeil. En annen mellomtittel er «Taus om traktaten» om regjeringsplattformen, selv om Hurdalsplattformen nettopp nevner den ovennevnte traktaten.

Det er makt i ord og begreper. Vi trenger debatt om Norges engasjement for nedrustning og utfordringer og muligheter knyttet til FNs atomvåpenforbud. Men skal vi få en debatt som kan bidra til at vi finner de beste løsningene på en av de største utfordringene verden i dag står overfor, må debatten baseres på fakta.

Atomvåpen er verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Ved bruk kan ingen gi tilstrekkelig hjelp. Den eneste måten å sikre oss mot atomtrusselen på er ved å forby og avskaffe atomvåpen.

Tuva Widskjold, koordinator, Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) Norge


Skatteetaten beklager

I Aftenposten 31. mai skriver Nina Sandberg om sin mors opplevelse i møte med Skatteetaten. Jeg er helt enig med Sandberg i at vi i Skatteetaten ikke kan nøye oss med å tvitre at vi skal hjelpe alle. Vi skal hjelpe alle.

Alle som har behov for hjelp fra Skatteetaten, skal få den hjelpen de trenger. Det er uavhengig av hvor man bor i landet, eller hvor kompetent man er digitalt. Det er ikke skjedd her, og det beklager jeg.

I enkelte perioder tar mange tar kontakt med Skatteetaten. Da vil det til tider oppstå lengre ventetid. Vi har lang erfaring med å tilpasse oss, og vi setter inn flere ressurser i veiledningstjenestene i perioder med stor pågang. Likevel varierer både pågangen og ventetiden fra dag til dag.

Våre veiledere legger ned en stor innsats for å gi alle den hjelpen de har behov for. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. I Skatteetaten arbeider vi kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre slik at det skal være enkelt å gjøre rett. Forbedringsarbeidet, inkludert veiledningstjenesten vår, er et pågående arbeid.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. For at Skatteetaten skal sikre etterlevelse og riktig skatt, er det avgjørende at brukerne opplever at det er lett å gjøre rett fra start. Skattesystemet i Norge er bygget på tillit. Vi må opprettholde denne tilliten ved å møte både næringsliv og innbyggere med den hjelpen de trenger, når de trenger det.

Selv om vi som resten av samfunnet videreutvikler de digitale tjenestene, er og skal Skatteetaten være en etat for alle våre brukere. Vi skal derfor tilby og videreutvikle tjenestene med utgangspunkt i brukernes behov, uavhengig av hvor de bor og hvilken digital kompetanse de har.

Igjen: Jeg beklager at vi ikke har innfridd brukernes forventninger til oss i dette tilfellet.

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør, Skatteetaten

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Atomvåpen